hjklökjhgkl

hjklökjhgkl

SAMLINGSPLATSEN FÖR IOT I ÖSTERGÖTLAND.

IoT world är en regional community som fokuserar på att effektivisera samhället med hjälp av IoT.

Nätverket består av engagerade projektparter från forskning, näringslivet och offentliga verksamheter.

Målsättningen med nätverket är att samla kompetens, erfarenheter och kunskap för att fortsätta bygga upp det regionala styrkeområdet, Smarta, säkra, uppkopplade produkter och system.

Om IoT World

IoT world är en regional community för Internet of Things (sakernas internet) som fokuserar på att effektivisera samhället med hjälp av IoT. Nätverket består av engagerade projektparter från forskning, näringslivet och offentliga verksamheter. 

Läs mer ->

Nyheter

IoT World driver innovationsprojekt inom IoT, bjuder in till spännande evenemang och sprider kunskap! Här kan du läsa mer om allt som pågår inom communityn!

Läs mer ->

hjklökjhgkl

hjklökjhgkl

IOT WORLD UTFORSKAR HUR EN UPPKOPPLAD VÄRLD SER UT.

Konkreta pilotprojekt öppnar dörren till framtiden

Engagerade eldsjälar inom forskning, företag och offentlig sektor möts i IoT World för att testa nya idéer, lära sig mer och sprida kunskap. Vi samlar kompetens, erfarenheter och kunskaper i en öppen hubb eftersom vi tror på att samhället, företagen och alla vi som lever där bäst utvecklas tillsammans. 

Läs mer om våra projekt här

TEAM

Ulrika Johansson

Ulrika Johansson

Projektledare

Daniel Kullgard

Daniel Kullgard

Projektledare

Lena Miranda

Lena Miranda

Styrkeområdeskoordinator

Torbjörn Eriksson

Torbjörn Eriksson

Teknisk koordinator

Martin Holmberg

Martin Holmberg

Processledare

Maja Meurling

Maja Meurling

Kommunikatör

Tomas Westlund, IoT World labbansvarig, Rise, Linköping Science Park

Tomas Westlund

Labansvarig

Elise karlborg, projektledare Linköping Science Park, IoT World

Elise Karlborg

Projektledare