Linköping Science Park är en oberoende arena för utvecklings- och innovationsprocesser som omfattar näringsliv, akademi, samhälle och civilsamhälle. Vi har i uppdraget att stötta hela det kunskapsintensiva och innovativa näringslivet i Linköping och synliggöra kommunens olika satsningar på ett samlat sätt. Vi verkar i en internationell miljö i skärningspunkten mellan företag, universitetet, offentlig sektor och civilsamhälle. Under senare år har Linköping Science Park haft en tillväxt i antalet projekt och medarbetare.

Den här sidan handlar om möjligheterna att arbeta i organisationen Linköping Science Park AB. För att ta del av möjligheterna att arbeta hos något av de 600 bolag som är kopplade till Science Park besök vår karriärsida här.

Vad är det vi gör?

Vi bidrar till att skapa förutsättningar för Linköpings och regionens innovativa företag att fortsätta vara världsledande inom sina områden. Några av de områden vi arbetar inom är IoT, Energieffektivisering, Cybersäkerhet, AI, Tillväxt och Talangförsörjning. Projekten omfattar verksamheter och företag från hela Östergötland. Det gör vi genom en rad olika projekt, kluster och satsningar inom olika teknikområden, tex IoT, Cybersäkerhet, Visualisering & bildanalys. Men också talangattraktion, marknadsföring, innovationsledning och utvecklingsprogram för företag.

Vårt arbete inom Internet of Things är ett bra exempel på det:

Hur är det att arbeta på Linköping Science Park?

Vi har förstås projektplaner, måndagsträffar, deadlines, zoommöten, medarbetarsamtal, flextid, sitter i fantastiska lokaler hos DoSpace och allt annat som en modern arbetsplats har. Men det är två saker som gör jobbet speciellt:

  • Du kommer att se in i framtiden. Vi arbetar i den yttersta frontlinjen av ny teknik. Det betyder inte att du måste vara bäst på tech – ofta kommer du inte på långa vägar vara den smartaste i rummet. Vi rör oss bland forskare, experter och drivna entreprenörer. Det är väldigt häftigt!
  • Du kommer ha ovanligt engagerade kollegor. Vi brinner för det vi gör – och den påverkan våra företags utveckling har på samhället.

Det gemensamma för projekten vi arbetar med är innovation! Det innebär ofta att vägen till målet inte är förutbestämd. Vi testar, utvärderar och anpassar vägen fram för att skapa värde i de projekt vi ansvarar för.

Du kommer till en arbetsplats som är dynamisk och stimulerande. Ingen dag är den andra lik.

Du kommer att ha stor frihet att planera hur du löser dina arbetsuppgifter – tillsammans skapar vi förutsättningarna du behöver för att lyckas. Det ställer stora krav på dig. I utbyte kommer du få uppleva en stark yrkesmässig och personlig utveckling, ett tryggt socialt skyddsnät som kommer ge dig oanade möjligheter att våga testa nytt och utmana dig själv, och en unik inblick i innovationerna som formar framtidens samhälle.

Lediga jobb just nu

Linköping Science Park är i en expansiv fas. Just nu söker vi:

Vilka får jag jobba med?

Teamet består av en rad olika kompetenser inom projektledning, kommunikation, innovationsledning, talangattraktion. Vi arbetar både självständigt och i nära samverkan inom olika projekt. Gemenskapen är stor och vi drivs starkt av att utveckla hela Linköping Science Park gemensamt. Här ser du vilka medarbetare som finns i Linköping Science Park idag. Till det kommer ett stort nätverk av konsulter och andra aktörer inom innovationsekosystemet.

Fakta: Linköping Science Park AB

Linköping Science Park är en av Sveriges största och äldsta Science parks. Vi ägs till 100% av Linköpings Kommun. Verksamheten grundfinansieras av ägaren och aktörer som Region Östergötland, Tillväxtverket, Vinnova, Energimyndigheten och EU bidrar med projektmedel. Vi är en neutral arena som verkar utan vinstkrav eller kommersiella intressen. I bolaget är vi 17 anställda personer. Till det kommer ett antal konsulter som driver olika projekt. Vi omsätter årligen ca 20 miljoner kronor.