Hur framtidssäkrar du din verksamhet?

Företag behöver ständigt utvecklas för att säkra sin konkurrenskraft. Samtidigt skapar den tekniska utvecklingen nya möjligheter att effektivisera, automatisera, säkra och få bättre beslutsunderlag. Vi hjälper dig att dra nytta av det för att framtidssäkra din verksamhet.

Vi erbjuder:

  • Inspiration och kunskap
  • Skräddarsydda insatser
  • Utbildningar, expertnätverk, bollplank, m.m.
  • Finansieringsmöjligheter

Samhället förändras i allt snabbare takt och därmed också hur vi kommunicerar, styr organisationer och medarbetare, samt hur vi gör affärer. Det ställer nya krav på kompetens och förändrar förväntningarna på en attraktiv arbetsgivare. Frågor om säkerhet hamnar i centrum på ett helt nytt sätt.

I Östergötland finns unik kompetens inom säkerhet, uppkopplade produkter och system, artificiell intelligens, visualisering och bildanalys, och en lång rad andra digitala teknikområden. Genom vårt nätverk av aktörer får ditt företag tillgång till stöd och guidning.


Säkra

En digital värld kräver att man skyddar sina tillgångar.

I stort sett alla företag har idag någon form av digitala verktyg och därmed digitala tillgångar. Det är oerhört effektivt, men man ska tänka på att att låsa om digitala tillgångar precis som man låser om de fysiska. Vi behöver stå emot och återhämta oss från både yttre hot, system som inte fungerar som förväntat, och från egna medarbetares misstag.

I Östergötland samlar vi landets främsta kompetens inom digital säkerhet i klustret Cyberly. Vi erbjuder stöd oavsett i vilket läge man befinner sig. Från de första enkla nybörjarstegen, till aktiviteter för den som arbetar med cybersäkerhet varje dag.

Börja här:


Koppla upp

Att koppla upp produkter eller system skapar möjligheter.

Att styra och övervaka maskiner eller system på distans kan öka effektiviteten och tryggheten i ett företag. Eller kanske till och med skapa nya affärsmöjligheter.

I Östergötland finns en lång rad företag och forskare med spjutspetskompetens inom området. Vi tillgängliggör kunskapen och tekniken till dig som kanske inte än vet vad du kan/borde göra. Vi erbjuder stöd för dig som vill utforska vilka möjligheter det kan innebära för ditt företag.

Börja här:


Underlätta

Vi hjälper dig att underlätta vardagen med hjälp av AI.

Det finns många smarta tekniska system och tjänster som kan underlätta i din verksamhets vardag. Genom att använda smarta verktyg och artificiell intelligens kan arbetet inte bara effektiviseras och underlättas – den kan generera ny kunskap som är viktig för att utveckla verksamheten och affären. Vet du inte hur… ingen fara – Vi erbjuder inspirerande föredrag, coachning och utbildning för att du ska komma igång.

Börja här:


Kunskap

Kompetent personal för att följa med i utvecklingen.

Tillsammans med partner som Linköpings universitet och Skill ger vi tillgång till utbildningar som stärker företagens digitala kompetens och konkurrenskraft. Utbildningarna riktar sig till både medarbetare och ledningsnivå. De allra flesta utbildningarna är kostnadsfria.Rätt väg framåt

Få hjälp med dina bolagsfrågor.

Ibland är det inte så lätt att veta vilken väg som är bäst framåt för bolaget. Eller du som företag har kanske knepiga frågor att hantera.

Almis rådgivare hjälper dig med både affärs- och finansiell rådgivning. Almi Östergötland är en statligt och regionalt ägd organisation med syftet att stötta företags utveckling.

Börja här:


Kontakta gärna oss

Håll dig uppdaterad

Vill du veta när det kommer nya erbjudanden och event planeras? Anmäl dig till vår epostlista.