Projects

Project
Fokus på cirkulär design för Prodelox
I den innovativa huben, IoT World finns Prodelox som är en produktutvecklingsbyrå med visionen, kreativa lösningar på världens problem. Prodelox arbetar aktivt med hållbarhet och cirkulär desi
Read more
Project
Det livslånga lärandet
Klimatomställning, digitalisering och förbättrad hälsa kommer att ställa högre krav på kompetens och arbetsuppgifter kommer att förändras. Det ställer i sin tur krav på livslångt lärande
Read more
Project
AI Sweden
Linköping Science Park host’s AI Swedens new office in Linköping. With a mission to accelerate the use of AI for the benefit of our society, our competitiveness, and for everyone living in Sw
Read more
Project
Labbet | IoT World
En testmiljö där IoT- projekt får växa fram och utvärderas .ugb-cbec8b3 .ugb-feature-grid__item{border-radius:12px !important;background-color:#eeeeee !important}.ugb-cbec8b3 .ugb-feature
Read more
Project
Evenemang | IoT World
Kommande evenemang: Nätverksträff med Combitech om Private Networks- IoT World 29/9 kl 8-11 Webinar – Swelife och Medtech4Health – Samverkansprojekt för bättre hälsa hö
Read more
Project
Bli medlem! | IoT World
IoT World arbetar för att accelerera användandet av IoT-lösningar för en hållbar samhällsutveckling. Det är en öppen kunskapsplattform med testmiljöer där medlemmarna delar erfarenheter o
Read more
Project
Avslutade projekt | IoT World
PÅGÅENDE PROJEKT AVSLUTADE PROJEKT EXTERNA INITIATIV .ugb-cec2527 .ugb-blog-posts__category a{color:#6cb597 !important}.ugb-cec2527 .ugb-blog-posts__category a:hover{color:#00d084 !i
Read more
Project
Externa initiativ | IoT World
PÅGÅENDE PROJEKT AVSLUTADE PROJEKT EXTERNA INITIATIV .ugb-a18bf32 .ugb-blog-posts__category a{color:#6cb597 !important}.ugb-a18bf32 .ugb-blog-posts__category a:hover{color:#00d084 !i
Read more
Load more