Ett koncept där alla vinner!

Genom Digital kompetens för företagens konkurrenskraft skapar vi tillsammans möjlighet för anställda att bidra till företags utveckling och stärka sin egen anställningsbarhet.

Digital kompetens för företagens konkurrenskraft medfinansieras av Europeiska unionen.


Vad innebär Digital kompetens för företagens konkurrenskraft?

Livslångt lärande för dina anställda

Nu har företag chansen att delta i utbildningsinsatser som stärker de anställdas förmåga till lärande och deras digitala kompetens. Företag som vill skapa nytta för sina kunder behöver framåtlutade anställda med den kompetens som krävs för att hänga med i den digitala utvecklingen.

En kompetenskartläggning för företaget

Tillsammans med vår samarbetspartner Skill tas  en kompetenskartläggning fram för varje deltagande företag. Fokus är att kartlägga och identifiera företagets digitala mognad och mål samt nödvändiga kompetenser för att nå mål. Kompetenskartläggningen sker genom två workshops som syftar till att skapa en gemensam bild av företagets nuvarande digitala position och utvecklingsområden samt möjligheter till digital transformation på 3 års sikt.

Ladda ner infoblad

Utbildningsinsatser

De medverkande företagen och alla anställda kommer ges möjlighet att utveckla den digitala kompetensen genom utbildningsinsatser. Utbildningen ges digitalt och i form av flera kortare moduler. En modul löper över ungefär en månad och omfattar 4-5 träffar. Modulen innefattar både lärarledd tid och arbete i studiegrupper på företaget. Den första modulen kallas ”Power Skills” och är obligatorisk för alla. Sedan följer flera olika valfria moduler på temat ”Smart och säker digitalisering”. Det är Linköpings universitet som ansvarar för de olika modulerna. Lärarna delar med sig av den senaste forskningen inom området och vill hjälpa företagen att få ökad förståelse för digitalisering och AI, för att företagen ska kunna dra nytta av det i den egna verksamheten.

Nedan hittar du infoblad om samtliga utbildningsmoduler:

Är du intresserad?

Gör en intresseanmälan redan idag, så kontaktar vi dig!

Antagning sker löpande.

Anmäl ditt intresse här!

En satsning för techbranschen och tillverkningsindustrin

Vilka kan delta?

 

  • Små- och medelstora företag
  • Tillverkningsindustrier
  • Teknikbolag

Vad krävs av deltagande företag?

 

  • Delta i en kompetenskartläggning
  • Låta anställda delta i utbildningsinsatser

När startar det?

 

  • Projektstart 1 november 2023
  • Utbildningsinsatserna kommer starta under januari 2024 och sedan löpande

“För oss handlar det om att utveckla och ta fram den potential som finns i varje medarbetare. Ibland är det nödvändigt att utforska nya områden för att väcka intresse och undersöka om det finns naturlig fallenhet för vissa ämnen eller färdigheter“

Maja Lundman, HR-chef, Fergas


Företag som deltar i projektet


Klicka på bilden för att ladda ner flödesschemat för Digital kompetens för företagens konkurrenskraftDigital kompetens för företagens konkurrenskraft är ett samarbete mellan:


Team


Vill du veta mer om våra initiativ inom Livslångt lärande?