Linköping Science Park tar nu ledningen i en ambitiös satsning för att stärka små och medelstora företag inom tech- och tillverkningsindustrin genom projektet “Digital Kompetens för Företagens Konkurrenskraft.” Företag som är redo att omfamna framtidens digitala utmaningar uppmanas nu att delta.

– Den snabba teknologiska utvecklingen kräver att vi anpassar oss i takt med tiden, därför är betoningen på livslångt lärande viktigare än någonsin, berättar Cecilia Stevrin, projektledare för “Digital kompetens för företagens konkurrenskraft” på Linköping Science Park, och understryker betydelsen av att prioritera utbildning både för individer och företag.

Under de kommande tre åren kommer projektet ge cirka 1600 personer, som arbetar inom techföretag eller tillverkningsindustrin i Östergötland, möjlighet till utbildning inom områden som cybersäkerhet och artificiell intelligens (AI). Detta erbjudande inkluderar kostnadsfria utbildningsinsatser där företagen endast bidrar med sina anställdas tid.

Projektets grund lades redan 2021 när Linköping Science Park, i samarbete med Skill, genomförde en förstudie om Livslångt lärande. 

– Vi lärde oss mycket från förstudien. Dels fick vi bekräftat hur viktigt det är att satsa på kompetensutveckling, nu mer än någonsin, men också på vilka sätt man kan göra det enkelt för företag att erbjuda det till sina anställda, berättar Anna Broeders, Talent & Community Manager på Linköping Science Park.

Projektet involverar två viktiga samarbetspartners, Skill och Linköpings universitet. För att säkerställa företagsanpassad kompetensutveckling genomför Skill kompetenskartläggningar för varje deltagande företag. Dessa analyser kommer att vara grundläggande för att styra vilka utbildningsinsatser som är relevanta och värdefulla för de anställda på respektive företag. Linköpings universitet kommer i sin tur att utforma och genomföra utbildningar, i form av uppdragsutbildningar, som kommer att täcka områden som digitala grunder, automation och AI.

– Genom detta projekt ger vi företagen möjlighet att investera i sina anställdas utveckling och därmed säkra en framtid i den digitala eran. Detta initiativ markerar inte bara en storsatsning på livslångt lärande utan också ett strategiskt grepp för att rusta företagen och deras arbetskraft för framtidens digitala utmaningar, avslutar Cecilia Stevrin. 

Vill du vara med?

Projektet startade den 1 november 2023 och rekrytering av företag sker löpande. Om du är intresserad av att involvera företaget där du arbetar är du välkommen att göra en intresseanmälan eller kontakta projektledare Cecilia Stevrin för mer information.