M/S Dessi, en passagerarfärja som går mellan Kalmar och Färjestaden under sommartid, har en viktig roll i transporten av turister under sommarmånaderna. I ett projekt lett av Linnéuniversitetet, användes batterisnåla IoT-sensorer (Internet of Things/sakernas internet) för att samla in data om olika mätvärden ombord fartyget och runt fartyget, inklusive dess hamnar. 

I projektet har Sensative medverkat genom att utplacerade sensorer på färjan har kopplats till deras Yggio-plattform. Yggio är en lösning som möjliggör enhetlig övervakning och styrning av olika IoT-enheter och gav möjlighet för att centralt styra, övervaka och extrahera data från alla installerade sensorer.

Läs hela rapporten här (pdf)

 

Projektparter:

  1. Linnéuniversitetet, Institutionen för Datavetenskap och Mediateknik, forskningsgrupp IoT-lab: Ledde projektet och skötte sensorinstallation. Ansvarig: Dr. Fredrik Ahlgren, Universitetslektor.
  2. Kalmar Energi AB: Del av LoRaWAN-infrastrukturen.
  3. Sensative AB: Utvecklade en del av LoRaWAN-sensorerna. Ansvarig: Fredrik Westman, Co-founder.
  4. Ressel Rederi AB: Tillhandahöll färjan MS Dessi som testbädd. Ansvarig: Fredrik Robbertte.
  5. Dialect AB: Tillhandahöll WiFi-uppkoppling på färjan.
  6. RISE Research Institutes of Sweden, Avdelningen Industriella System, Enheterna Tillämpad AI & IoT samt Autonoma System: Deltog i forskningsarbetet. Ansvarig: Tomas Westlund, RISE i Linköping.

 

Kort video på processen av sensorinstallation på M/S Dessi är tillgänglig på Youtube.