TESTARENA TRYGGHETSSKAPANDE TEKNOLOGIER

 

Just nu avslutas första etappen i projektet Testarena Trygghetsskapande Teknologier i Linköping. Utifrån insamlade behov och perspektiv har projektparter Action for Society, Usify och Linköping Science Park kartlagt olika perspektiv kring trygghet utifrån de som bor, arbetar eller besöker projektområdet.

Med start i mars har projektet Testarena Trygghetsskapande Teknologier haft en hektisk vår med första sprinten som nu lider mot sitt slut. Projektparterna Action for Society, Usify och Linköping Science Park har tillsammans med Linköpings kommun, Stångåstaden och Östgötatrafiken grävt djupt i olika perspektiv med hjälp av kvalitativa undersökningsmetoder och olika datakällor. Detta kommer användas som underlag i projektet och kommande tester. 

Sprint 1 har delats upp i tre faser. Den första fasen handlar om att samla in perspektiv kring projektets geografiska platser (Resecentrum, Transitmiljön och del av Innerstaden) och från de individer som bor, arbetar eller besöker platserna. Även Linköpings kommuns, Stångåstadens och Östgötatrafikens kännedom har lyfts in för att väga in vad de redan vet idag.

“Vi lär oss att olika platser upplevs på olika sätt av män, kvinnor, både unga som gamla. Vi lär oss att en plats kan vara trygg på dagen men otrygg på kvällen,” berättar Kristin Nenzén, medgrundare på Action for Society.

Även övervakningsteknik uppfattas på olika sätt av olika åldrar och kön, och är också beroende av tid och plats – precis som tryggheten. Därför är det viktigt att i projektet diskutera och lära sig mer om detta för att kunna balansera tekniska insatser och lösningar mot verkliga behov hos mottagarna; det vill säga allmänheten.

Utforska mönster med hjälp av visualisering

Den andra fasen handlar om att utforska mönster som kan utläsas från insamlad data som till exempel rörelsedata baserat på wifi-nätverk. För att i fas tre nå agerbara insikter har projektet kombinerat och visualiserat en mängd olika perspektiv, bland annat i Linköpings kommuns beslutstödssystem. Detta för att ge en översiktsbild och presentera mönster för projektets aktörer att fatta beslut kring.

I framtiden finns även planer på att visualisera datan i en digital tvilling tillsammans med Linköpings universitet, AI-forskare från KTH, kriminolog från Stockholms universitet och visualiseringsexperter från RISE, Datastory och Zoan i ett kompletterande projekt till Testarena Trygghetsskapande Teknologier. Både för aktörernas skull och de som bor, arbetar eller besöker området. 


Hållbarhet och inkludering på agendan

Med de globala målen och Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD) som ramverk utgör de en ledflagga för projektet där fokus ligger på de sociala hållbarhetsvillkor som beskriver hur ett framtida hållbart samhälle ser ut. Det ska bland annat inte finnas några strukturella hinder för människors hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och mening.

“Genom att vi samlar in olika perspektiv kring detta kan vi lära oss hur människor mår på platsen och vad man exempelvis har för inflytande. Vi tittar också på demografisk- och livsstilsdata och utbildningsnivån i området. När det gäller punkten opartiskhet (FSSD) så kopplar det an till diskriminering och trakasserier – vad kan vi lära oss av det kopplat till platsen?” berättar Kristin. 

Inkludering handlar om att representera och få med bredden i de olika insamlade perspektiven.

“Det handlar om att identifiera gapen och fylla på (perspektiv) där det fattas längs vägen. I det här projektet har vi identifierat att vi hela tiden under arbetets gång får uppdatera med nya tankar och kunskaper även om just den här sprinten är över. Det är ett iterativt arbete,” säger Kristin.


IoT-teknologi ska möta behoven

Teknologier som framgent kommer vara intressanta för att möta behoven är IoT av olika slag. Enligt en omvärldsanalys som RISE har tagit fram kan man se att sensorer, kameror och rörelsedata är av intresse. Sprint två som startat kommer fokusera på matchning mellan behov och teknik och projektet söker aktörer vars teknik matchar behoven. Dessa testas i sprint tre.

(Vad är IoT? Se video här →)

 

Välkommen att lyssna in på presentation av första sprinten!

Fredagen den 22 september klockan 10.30-12.30 vill vi välkomna dig att informeras och inspireras om olika insikter som gjorts i projektet hittills. Läs mer och anmäl dig här!