Det finns ett upplevt behov av ökad säkerhet i samhället. Projektet “Testarena Trygghetsskapande Teknologier” ämnar att låta företag testa sina lösningar för att öka och utveckla den upplevda tryggheten i samhället. Fortsätt läs och anmäl dig till inspirationsdagen i januari.

Linköpings Kommun har gett Linköping Science Park i uppdrag att jobba med utveckling och innovation inom trygghet vilket har gett upphov till det nystartade projektet “Testarena Trygghetsskapande Teknologier”. 

“Testarenan kommer agera som en neutral testbädd där offentliga aktörer, forskningsaktörer och företag  i en publik miljö ska kunna testa digitala lösningar för en ökad upplevd trygghet,” berättar processledare Joakim Falkäng.

Syftet är att samla på sig erfarenheter, skapa ett resurseffektivt lärande kring de olika tekniska lösningarnas mognad och hur de fungerar med varandra. Det handlar om att etablera en process för att organisation, behovsägare, teknikleverantör ska kunna pröva ny teknik och undersöka förutsättningarna att implementera dem. Projektet innefattar ett stort arbete med teknik, men också anpassning och juridik. 

Mängder av sensorer ska skapa trygghet

Teknologier som kommer användas innefattar mängder av sensorer som tar emot och distribuerar information via IoT-plattformar. Artificiell intelligens används sedan för att tolka och göra kunskap av informationen. 

“I test arenan vill vi ta nästa steg genom att arbeta med sensorer för bild, rörelse och ljud, för att komma åt särskilda samhällsproblem,” berättar Joakim. 

Tester i centrala Linköping

Tester kommer ske inom en utvald geografisk avgränsning inne i centrala Linköping som innefattar resecentrum och stråket mot lilla torget. 

“Resecentrum är en komplex miljö där mycket händer med många olika människor på samma plats. Vi vill även ha med transitmiljön runt resecentrum,” säger Joakim.

Tekniken skulle exempelvis kunna testa olika typer av sensorer för att upptäcka och förhindra spring på tågspåren. Målet är att på ett hållbart och inkluderande sätt skapa en trygg miljö som är tillgänglig för alla. Offentliga stadsmiljöer och publika transportsystem är idag inte jämlika när det gäller den upplevda otryggheten. Vissa känner sig mindre trygga än andra. Till exempel anser fler kvinnor, äldre och personer med funktionsvariationer, samt de som tidigare varit offer för brott eller andra skrämmande upplevelser, att de upplever publika miljöer som mindre säkra och därför också som mindre tillgängliga.

Samarbetspartners:

 • Linköpings kommun
 • Linköping Science Park
 • Östgötatrafiken
 • Stångåstaden
 • Utsikt
 • Action for society
 • Usify
 • Rise
 • Safe reaction
 • Linköpings universitet
 • Axis communication

Finansiär: Innovationsmyndigheten Vinnova och samarbetsparterna ovan
Tidsplan: Mars 2023–augusti 2024

 

Läs mer om Testarena Trygghetsskapande Teknologier

Första sprinten i Testarena Trygghetsskapande Teknologier avklarad