Den 12 mars pratade Joanna Sjölander, klusterledare Cyberly, på temat Grundläggande cyberhygien – var börjar jag? för ett 30-tal intresserade aktörer inom gröna näringar. 

Joanna lyfte tidstypiska exempel på när den digitala resiliensen brustit, hon tryckte också mycket på de negativa effekterna av detta och knöt an till vikten av att bygga upp en digital resiliens för att vara förberedd på när attackerna inträffar, som de ju gör allt oftare i vårt uppkopplade samhälle. 

Avslutningsvis gav hon enkla konkreta tips för att sätta igång att bygga upp sin resiliens, bland annat genom att använda säkra lösenord och multifaktorautentisering. Detta evenemang var en del av en seminarieserie som Cyberly arrangerar tillsammans med Vreta Kluster, SmartAgri och Agtech Sweden. 

Om du missade seminariet kan du ta del av det här: Grundläggande cyberhygien – var börjar jag?


Anmäl dig till kommande seminarier i serien nedan:

27 mars – Ny lagstiftning för livsmedelsproducenter
Anmäl dig till seminariet

18 april – Hårdvara och mjukvara – hur skyddar vi oss mot stöld och sabotage?
Anmäl dig till seminariet