Industribyrån vill hjälpa sina kunder att bli mer effektiva samtidigt som de bygger upp en säker arbetsmiljö. Med deras kompetens och tekniktjänster kan de bland annat erbjuda bildtolkning och kamera monitorering med hjälp av AI.

Industribyrån har varit verksamma sedan år 2022 och startades som en avknoppning från ägarbolaget Invimpex AB. På grund av världsläget och de ständigt ökande cyberattackerna är säkerhet en viktig fråga för Industribyrån. De strävar efter att hjälpa sina kunder att skydda sina system, bland annat genom att erbjuda support dygnet runt.

“Med hjälp av våra tekniktjänster kan sensorer och kameror identifiera faror i ett tidigt skede vilket tar bort den mänskliga faktorn och förebygger olyckor,” säger Rikard Cidh, CTO Industribyrån.

De arbetar bland annat med att monitorera godstrafik i industriområden. Företagen kan kontrollera att all personal i säkerhetsklassade ytor är behörig, identifiera eventuella värmeutvecklingar från en maskin eller avvikelser på artiklar på ett transportband. Tekniken har även hjälpt marina verksamheter världen över att få en helhetsbild och kontroll – från hamn, till båt. Det är ett arbete som sträcker sig över olika kulturer och länder där komplexa metoder förenklas med hjälp av automatisering. Deras kunder är i dagsläget främst från industri och energibranschen, men de hjälper alla typer av företag med liknande behov.

Genom att nu gå med i IoT World vill Industribyrån samarbeta med andra företag för att skapa effektivare och säkrare arbetsplatser. De ser även en möjlighet att bredda sin portfölj med andra typer av AI-tjänster.

“Tillsammans kan vi hitta väldigt bra lösningar och lära oss av varandra,” avslutar Rikard

Rikard Cidh, CTO Industribyrån