Hårdvara och mjukvara – hur skyddar vi oss mot stöld och sabotage?

  • 18 April, 12:00-13:00
  • Digital Mötesplats, Teams

Hur gör man en avvägning mellan cyberskydd och värdet av data i dataflöden? Går stulen utrustning som innehåller data att göra värdelös för tjuven? Hur ställer sig försäkringbolagen till området?

Detta är någora av de frågor som vi ska titta närmare på under dagens lunchseminarie.

Länk till anmälan och program kommer inom kort!

Under våren 2024 arrangeras en serie digitala lunchseminarier som består av 5 delar med korta föreläsningar följt av diskussioner i samverkan mellan Cyberly, Agtech och SmartAgri:

15 februari – Cybersäkerhet – varför är det en ödesfråga?
28 februari – Cyberrisker – vad kan drabba mig som lantbrukare?
12 mars – Grundläggande cyberhygien – var börjar jag?
27 mars – Ny lagstiftning för livsmedelsproducenter
18 april – Hårdvara och mjukvara – hur skyddar vi oss mot stöld och sabotage?

Kryssa kalendern för digitalt seminarie 12.00-13.00.
Mer information och länk till anmälan till denna träff publiceras här inom kort.