I ett samarbete mellan Cyberly, Vreta Kluster, SmartAgri och Agtech Sweden så har det under våren arrangerats en serie av lunchseminarium. Seminarierna består av fem delar på temat digital resiliens inom gröna näringar.

Missade du något av seminarierna så kan du vara lugn. Du kan ta del av seminarierna i efterhand:

15 februari – Cybersäkerhet – varför är det en ödesfråga?

28 februari – Cyberrisker – vad kan drabba mig som lantbrukare?

12 mars – Grundläggande cyberhygien – var börjar jag?

27 mars – Ny lagstiftning för livsmedelsproducenter

18 april – Hårdvara och mjukvara – hur skyddar vi oss mot stöld och sabotage?