created by dji camera

Både pandemin och den efterföljande krisen i Ukraina har gjort det tydligt, Sverige behöver stärka sin egen livsmedelsförsörjning. I tekniktäta Region Östergötland frodas innovationsmiljön för morgondagens lantbruk genom Vreta Kluster och initiativet Agtech 2030.

Maria Källming, VD för Vreta Kluster sedan 2020, brinner för de gröna verksamheterna och det unika värde som Vreta Kluster erbjuder i samarbeten på regional, nationell och internationell nivå.

De gröna näringarna är en nyckel till en hållbar samhällsutveckling. Vi behöver samarbeta med andra branscher, akademin och offentlig sektor för att utnyttja den möjligheten fullt ut. Agtech 2030 är innovationsprojektet som finns på mångas läppar. I samarbetet mellan Region Östergötland, Linköpings Universitet och Vreta Kluster kopplar man ihop teknik och kompetens från akademin och tekniksektorn med utmaningar och behov från lantbruket. I mötet mellan forskning och företag skapas lösningar för marknaden. Ett sådant exempel är projeket som handlar om biokol där man undersöker ämnets potential för jordförbättring och för förbättring av inomhusmiljön i djurstallar. Projektet har också kopplats samman med ett projekt inom klustret för att förbättra luftkvaliteten i fjäderfästallar.

Under 2021 har klustret satsat stort på sitt resurs- och kunskapskapital med två nya medarbetare och ett stärkt internationellt nätverk genom nya kontakter i Holland, Danmark och Brasilien. Det internationella nätverk som Vreta Kluster kontinuerligt vårdar och expanderar ger regionens företag unika möjligheter och verktyg att förgrena sig och frodas även utanför regionens och rikets gränser.

– Våra samarbeten med andra länder ser lite olika ut men är alla viktiga. Med länder som Danmark och Holland utökade vi vårt internationella nätverk för att kunna dela kunskap med andra som har liknande förutsättningar. Det nya samarbetet med Brasilien fokuserar mer på att hjälpa företag att knyta affärskontakter, konstaterar hon. 

Klustret står på en stabil grund inför 2022. Nya projekt är redo att påbörjas, det växande nätverket får kompetensutvecklingen att blomstra och omställningen mot grönare lösningar snabbas på av de samarbeten klustret driver. Med sikte på nya proteinkällor, renare energi och smartare tekniklösningar tar Vreta Kluster med de gröna näringarna in i en spännande framtid.

Denna nyhet är ett utdrag ur Linköping Science Parks verksamhetsberättelse 2021.