Lagom till sommarens förhoppningsvis sköna ledighet kommer här en uppdatering från Linköping Science Park om läget i vårt innovativa näringslivs och innovationsekosystemet. Vi befinner oss på många sätt i omtumlade tider med krig i Europa, pandemi, halvledarbrist, brutna logistikkedjor och geopolitiska utmaningar. Det är länge sedan det har varit så viktigt att gemensamt skapa förutsättningar för ett hållbart och rubust samhälle där näringsliv, medborgare och offentliga aktörer bidrar med sina respektive visioner. 

Kedjan mellan forskningen vid Linköpings universitet och alla de spännande bolag som utgör Linköping Science Park är en viktig del i skapandet av ett hållbart samhälle. I Linköping ser vi den kedjan tydligt med aktörer som inkubatorn LEAD, tillväxtprogrammet Swedish Scaleups och vår arena för att facilitera innovation hos några av landets största industriföretag, IndX. Det är några exempel på de möjligheter som finns för den som vill utveckla sin idé och få den att växa i Linköping. Jag kan inte nog understryka värdet av all den spännande forskning som bedrivs vid universitetet och vikten av att ha ett system som fångar upp innovationerna och låter dem utvecklas till framgångsrika företag. Linköping Science Park satsar brett på ett stöd inom strategiskt viktiga områden som talangattraktion, affärsutveckling, innovationsfacilitering, tillväxt och marknadsföring. Tillsammans med våra kluster inriktade på bland annat Visualisering och bildanalys, IoT, Gröna näringar, AI och flyg skapar det en bred palett av erbjudanden riktat till det innovativa näringslivet. 

I årets verksamhetsberättelse får du en överflygning av läget inom en rad områden i Linköpings innovativa näringsliv. Linköping Science Park är plattformen som mycket av verksamheten utgår från, eller samverkar med. Vi är en rad olika aktörer som gemensamt skapar viktiga förutsättningar för företagen vi arbetar med. Tillsammans kompletterar vi varandra till en oslagbar enhet. Det är min förhoppning att vi i vår verksamhetsberättelse lyckas skildra en del av det. Både det som sker i formell mening i organisationen Linköping Science Park AB och det som sker i bred samverkan mellan en rad olika aktörer. Även om detta är just en verksamhetsberättelse så tycker jag att perspektivet av vad vi gör gemensamt, vad vi kan åstadkomma med gemensamma krafter bortanför ett snävt perspektiv av vad en enskild aktör gör, är det mest intressanta. Det är det förhållningssättet som kommer att ge oss möjlighet att på riktigt möta framtiden i Linköping, Östergötland och Sverige. 

Med varma sommarhälsningar

Lena Miranda, VD, Linköping Science Park

 

Verksamhetsberättelse 2021-low