Nu startar ett forskings- och utvecklingsprojekt som ska öka tryggheten i centrala stadsmiljöer.  Testarena Trygghetsskapande Teknologier ska hjälpa att lära oss hur ny teknik kan bidra till ökad trygghet i samhället. 

Offentliga behovsägare, forskningsaktörer och företag kommer nu få möjlighet att i en komplex och publik miljö testa nya digitala lösningar för att skapa en ökad säkerhet och upplevd trygghet i samhället. 

Axis Communication, Usify, Action for Society, Utsikt, Rise, Stångåstaden, Östgötatrafiken, Linköpings universitet, Linköpings kommun och Linköping Science Park utgör det projektkonsortium som ska bidra till gemensam kunskapsutveckling på det här området.

Målet är att testerna ska ge erfarenheter och skapa ett lärande om lösningars värdeskapande, mognad  och förmåga att fungera tillsammans. De organisatoriska förutsättningarna ska sprida och skala fungerande lösningar i andra miljöer. Vidare är målet att testerna ska bidra till att öka förståelsen om hur de trygghetsskapande åtgärderna uppfattas av individerna som rör sig inom testarenans område. 

Det geografiska testområdet kommer att omfatta Resecentrum, transitmiljön mot centrum och området upp mot och kring Lilla torget i Linköping.  Projektet startas i mars och kommer att pågå i 18 månader. Linköping Science Park är projektledare och projektet finansieras av innovationsmyndigheten Vinnova, medverkande företag och organisationer.

Bakgrund

Linköpings Kommun har gett Linköping Science Park i uppdrag att jobba med utveckling och innovation inom trygghet vilket har gett upphov till nystartade “Testarena Trygghetsskapande Teknologier”. Testarenan kommer fungera som en neutral testbädd där offentliga aktörer, forskningsaktörer och företag i en publik miljö ska kunna testa digitala lösningar.

Syftet är att samla på sig erfarenheter, skapa ett resurseffektivt lärande kring de olika tekniska lösningarnas mognad och hur de fungerar med varandra. Det handlar om att etablera en process för att organisation, behovsägare och teknikleverantörer ska kunna pröva ny teknik och undersöka förutsättningarna att implementera dem. Projektet innefattar ett stort arbete med teknik och organisering, samt juridik och integritet som sätter gränser för hur vi använder tekniken.

Teknologier som kommer användas innefattar mängder av sensorer som tar emot och distribuerar information via IoT-plattformar. Artificiell intelligens används sedan för att tolka och göra kunskap av informationen.

Målet är att på ett hållbart och inkluderande sätt skapa en trygg miljö som är tillgänglig för alla. Offentliga stadsmiljöer och publika transportsystem är idag inte jämlika när det gäller den upplevda otryggheten. Vissa känner sig mindre trygga än andra. Till exempel anser fler kvinnor, äldre, personer med funktionsvariationer, brottsoffer eller personer som har varit med om andra skrämmande upplevelser, att offentliga miljöer känns mindre säkra och därför också som mindre tillgängliga.

 

Kontakt:

Joakim Falkäng är processledare för Testarena Trygghetsskapande Teknologier.

Information och nyheter publiceras på kontinuerligt på Linköping Science Parks webbsida.