Sju år har gått sedan acceleratorsprogrammet Swedish Scaleups startskott. Programmet har efter en första omgång vuxit, utvecklats och berikats. Nu är de redo att ta emot en ny grupp företag som vill sikta mot nya höjder.

Swedish Scaleups är programmet som när och stöttar tillväxtföretag. Programmet är ett av Sveriges största, med tio aktörer i hela landet. Under sju år har olika metoder utvecklats tillsammans med över 320 bolag. Målet är att agera stöd för regionala innovativa och snabbväxande bolag genom en storregional plattform. 

– Den första gruppen på 40 företag har genomfört programmet och en ny antagningsprocess har nu startat. Projektet har hunnit utvärderas och berikats med tidigare lärdomar. Det innebär bland annat att ansökningskraven blivit snävare men vinsterna är därmed också större. För de bolag som antas till programmet finns en uppsjö av stöd och kunskap att ta del av, berättar Daniel Kullgard, projektledare på Linköping Science Park. 

– Vi har också börjat bygga ett nätverk av coacher som är tidigare serieentreprenörer från vår miljö – vilka alla brinner för att vara med och stötta nästa generations entreprenörer. 

– Alla bolag vi jobbar med hämtar stöd av att diskutera och ventilera tillväxtproblem med någon som gått igenom samma problematik. Det är svårt att jobba i tillväxtbolag, då man som ledare är ganska ensam. Just därför behövs ett nätverk av oberoende människor runt omkring, för att bolla alla dessa frågor. 

Kraven på coacherna är höga, med krav på väl dokumenterad erfarenhet från liknande tillväxtresor och personlig erfarenhet väger tungt i urvalet. Den samlade gruppen behöver bilda en bred kunskapsbas för att gemensamt kunna tillgodose olika typer av företag och behov. Frågorna till coacherna är många och varierande;

– De vi möter har olika utmaningar men ganska vanligt är en osäkerhet i hur investerare ska attraheras och utvärderas, hur bygga kapital och sätta upp tillväxtplaner. Men bland de största utmaningarna för många är att ändra fokus från primärt produktfokus till ett bolagsfokus.

Många av de bolag som Swedish Scaleups möter, lever och andas verkligen sin egen produkt; som de ofta följt från ax till limpa. Utmaningarna ligger i att attrahera nya talanger, särskilt inom de områden där kunskapen inte finns eller är begränsad. Då finns coacherna där för att lotsa deltagarna genom en emellanåt oländig terräng med många fallgropar. Utan att falla i dessa tar de tillsammans säkra kliv mot tillväxt.

Denna nyhet är ett utdrag ur Linköping Science Parks verksamhetsberättelse 2021.