När vi i skrivande stund summerar fjolåret, sker det i en tid av geopolitiska spänningar, där Rysslands anfallskrig mot Ukraina dominerar nyhetsrapporteringen, där återhämtningen efter pandemin börjar ge effekt – men försvåras av utmaningar i globala värdekedjor inte minst vad gäller tillgång på råvaror och elektronik, men även priset på transporter. Klimatkrisen blir allt mer påtaglig, men hamnar i skymundan för antagonistiska cybersäkerhetshot och spänningar både mellan och inom länder.

Än en gång prövas Innovationssverige. Och även om vi fortfarande står oss starka – stora företag såväl som tidiga innovationsbolag, så behöver vi bli bättre. Konkurrensen på den globala arenan ökar, och det går snabbt när andra länder investerar för att ta ledarposition.

Fortsatt dominerar grön omställning och digitalisering såväl den svenska som den europeiska agendan. Utgångspunkten är att det är såväl viktigt som brådskande. Vi behöver utveckla hur vi jobbar tillsammans, men också rikta innovationerna dit de behövs som mest. Och vi behöver få alltsammans att synkronisera. Möjligheter, gemensamma mål och visioner, gemensamma processer och anpassningen av gällande regelverk. Allt måste gå i takt och anpassas till den tid vi lever i och de utmaningar vi behöver adressera.

Vi behöver ta tillvara möjligheterna omkring oss, enas om gemensamma mål och visioner för vårt framtida samhälle, bygga gemensamma processer och kontinuerligt anpassa våra regelverk och policies till den nya tid vi lever i.

Vi måste fortsätta att utmana gränserna för hur innovation kan bidra till att transformera vårt samhälle. Med stora utmaningar framför oss vad gäller framtidens livsmedelsförsörjning, energiförsörjning och sjukvård, men även framtidens kompetensförsörjning liksom möjligheterna som tekniken erbjuder – behöver vi skapa nya sätt att gemensamt driva innovation på ett mer syftesdrivet sätt. 

Det är nödvändigt att skapa nya gränsöverskridande samarbeten, pröva ett mer utforskande arbetssätt liksom testa och utvärdera metoder och verktyg som leder utvecklingen framåt. Vi behöver kort sagt lära av, för att lära nytt. Och vi behöver lära oss att utvärdera arbetet längs vägen, medan vi fortsätter framåt.

Tillsammans kan vi här i Linköping och Östergötland kan göra större skillnad. Genom att bidra och förädla vår lokala kunskap, växla upp och skala genom nationell kraftsamling kan vi åstadkomma verklig internationell påverkan.

Lena Miranda, VD
Linköping Science Park

Denna nyhet är ett utdrag ur Linköping Science Parks verksamhetsberättelse 2021.