Kommunikationsteamet på Linköping Science Park siktar mot toppen. Samskapande och nya tekniska plattformar skapar helt nya erbjudanden till parkens partners.

– Vi satsar på att utöka vårt erbjudande ytterligare, för att möta de behov som vi identifierat hos våra samarbetspartners, förklarar Fredrik Larsson, kommunikationschef på Linköping Science Park. 

– Vi styr inte våra partners kommunikation, eller äger den på något sätt. Men vår plattform kan nu fungera som en studsmatta för dem, så att de ännu snabbare kan nå ännu längre.

Ett av uppdragen från ägarna är just målet att främja de bolag som finns i parken. Även tidigare har science park-bolag fått kommunikationsavdelningens stöd i att sprida information, både inom och utanför nätverket. Nu tas ytterligare kliv. Genom att erbjuda partners stärkt stöd och fler lösningar öppnas möjligheterna att nå ut med information på nya, kostnadseffektiva sätt. Ett exempel är tillgängliggörandet av de mallar som Linköping Science Parks egen hemsida är uppbyggda av.

– Genom att dela sådant som vi själva redan har skapat kan andra kapa kostnader och tid genom att återanvända dem, berättar Fredrik och fortsätter; Det är ett koncept som vi tänker vidareutveckla genom att samskapa med andra och genom att våga testa oss fram. 

IoT-world använder sig idag av flera tillgängliga lösningar genom att nyttja de mallar som finns för att bygga sin webb och sitt varumärke. Ett annat exempel är Ride the Future som använder egenutvecklade mallar, men tar hjälp med driften av webbsidan. 

– Vi tror att det kommer skapa bra synergier, sajten är ju bara det första steget. När vi har det på plats kan vi göra ännu mer samverkande. Det innebär ett paradigmskifte för hur vi arbetar med kommunikationstjänster. 

Härnäst planerar kommunikationsteamet att tillgängliggöra flera liknande lösningar; enhetlig eventhantering, gemensam omvärldsbevakning och en omarbetad grundstruktur för hemsidan är några av de områden som kommer testas och utvärderas. Ledorden är; samskapa och testa. Målet; att genom mångårig expertis underlätta för Linköpings innovativa näringslivs att nå ut både högt och brett.

Denna nyhet är ett utdrag ur Linköping Science Parks verksamhetsberättelse 2021.