I maj 2021 avslutades Vinnovaprojektet OLIoT – med en kickoff för det nybildade innovationsklustret IoT World. Projektparter från forskning, näringsliv och offentliga verksamheter driver nu tillsammans effektiviseringen av ett samhälle som integrerar den fysiska världen med den digitala.

Sakernas internet, IoT, är saker som har en inbyggd elektronik och uppkoppling. En avancerad ny teknik som erbjuder möjlighet till smarta lösningar. 

– Det finns många exempel i vår vardag, inleder Ulrika Johansson, ansvarig för IoT World, en klustersatsning inom Linköping Science Parks verksamhet. 

Det tog sin början 2018, som ett Vinnovaprojekt med fokus att accelerera användandet av och kunskapen om IoT i samhället. Under 2021 ombildades projektet till dagens regionala hubb och hade i december vuxit från 15 till 48 medlemmar. Både teknikens och omvärldens utveckling har ställt allt större krav på IoT-lösningar och här hämtas stor styrka i närheten till de andra verksamhetsområdena i företagsparken, till exempel cybersäkerhet, AI och visualisering.

Intresset för att bidra och delta har varit mycket stort.

– När vi möter nya medlemmar har vi tre principer, säger Ulrika. Det är Öppenhet; att du är här för att du är intresserad och nyfiken, Möjlighetsdrivande; att du ställer dig frågan vad vi kan göra och Värdeskapande; alla medlemmar får möjlighet till kontinuerligt lärande och samskapande kring lösningar skapar värde för mottagaren.

I och med klusterbildningen genomgick IoT World en certifieringsprocess som löpte under större delen av året. Strax före jul fick projektgruppen spännande nyheter från ESCA, det europeiska sekretariatet för klusteranalys; de hade blivit tilldelade ’ECEI Silver Label for Cluster Excellence’! 

Framöver arbetar IoT World vidare med att fånga upp behov och utveckla nya projektidéer för att stärka små och medelstora bolag i regionen. De arbetar också aktivt med kunskapsspridning via nätverk, sociala kanaler, nyhetsbrev och event. 

– Framför allt strävar vi för att sänka tröskeln för att komma i gång med idéer, avslutar Ulrika. 

– Det kan ju vara den som innebär nästa stora kliv mot en hållbar samhällsutveckling. Och det är just det som gör mitt arbete så värdefullt och spännande!

Denna nyhet är ett utdrag ur Linköping Science Parks verksamhetsberättelse 2021.