En programmeringsbar lekpark där nya lekar skapas och aldrig tar slut. En unik lekmiljö där barn får kombinera blockprogrammering och aktiv lek – så skulle man kunna beskriva den interaktiva lekparken i Magistratshagen i Linköping som är förstärkt med IoT eller “internet of things”. 

Jonas Hangvar är VD, eller lead happiness officer som de själva kallar det, för IT och konsultbolaget Drakryggen i Linköping. Drakryggen arbetar med att hitta duktiga konsulter inom system- och mjukvaruutveckling. Det som Jonas betonar är att Drakryggens projekt antingen ska vara roliga eller viktiga.

–  Vi vill att alla här på Drakryggen ska jobba med saker som är roliga eller viktiga och därmed alltid utvecklande. Ibland behöver man bara få göra något roligt, men ibland behöver man arbeta med något som är mindre kul men som ändå känns väldigt viktigt och lära sig av det, berättar Jonas.

Ett sådant projekt är den interaktiva lekplatsen i Magistratshagen i Linköping. Det är ett avslutat projekt via IoT Sverige och har sponsrats av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Projektet, som hette PLAY-IT, definieras av att man ville bygga och skapa en interaktiv lekplats tillsammans med Linköpings Kommun och i arbetet ingår även forskare från Uppsala universitet, Ecorado som stått för hållbarhetsperspektivet och Drakryggen som arbetat med de tekniska bitarna i arbetet. 

Vad är en interaktiv lekplats för något?

Parken är en programmeringsbar lekpark som styrs genom blockprogrammering. Tanken är att barnen själva ska kunna programmera nya lekar och på det sättet skapa och stimulera framtida lek i parken.

– Om du kan komma på en lek så kan du bygga den med hjälp av blockprogrammering och därmed får du upplevelsen precis som du själv vill ha det. Så vitt vi vet så finns det inga lekparker som fungerar på det här sättet och som är programmeringsbara fullt ut. Fördelen med blockprogrammering är att tröskeln att lära sig är låg, vilket gör det mer tillgängligt för flera, säger Jonas.

Idag består lekparken av två interaktiva blinkande ägg samt en sagokoja med över 200 sagosnuttar om djur som finns i närområdet. Meningen med platsen är att du själv ska kunna utforska vad som går att göra, därför saknas exempelvis informativa skyltar och skärmar. Detta är för att stimulera barns fantasi och lek, vilket också var en väldigt viktig aspekt i projektet. Jonas berättar att det var väldigt mycket idéer som låg på bordet kring vilka aktiviteter som skulle finnas i lekparken, men att äggen och sagokojan var enklast att skapa utifrån de tre interaktionskanalerna som bestämdes.

– Dessa interaktionskanaler var lampor, ljud och sensorer för känselsinnet. Äggen och sagokojan består tekniskt sett av samma sak, det är samma system och samma grejer man programmerar. När vi bestämde dessa kanaler blev det också enkelt att bestämma sig för vilka aktiviteter som skulle vara med.  

En teknisk lekpark som främjar globala mål

På Drakryggen är arbetet med de globala målen viktigt, vilket också ledorden “roligt” och “viktigt” innefattar. Jonas berättar att forskarna som deltog i projektet hjälpte till att definiera hur kopplingen till hållbarhet och de globala målen ser ut. 

– Demokratin föds ofta i sandlådan. Det blir lätt konflikter och man behöver helt enkelt hantera dom. Här finner vi kopplingen till exempelvis social hållbarhet. Vi alla har även en tendens att fastna för länge framför våra skärmar. Här rör man på sig vilket leder till fysiskt välmående, vilket också är ett av målen.

Jonas berättar att det även finns ett problem med att rekrytera tjejer till en sådan här mansdominerad bransch som Drakryggen verkar i. I sandlådan är det dock fifty fifty med pojkar och flickor. Om Drakryggen kan hjälpa att inspirera fler tjejer till att utveckla ett intresse för teknik så kommer det gynna jämställdheten och dess målsättning.

Code Summer Camp

För andra året i rad deltar Drakryggen i Code Summer Camp som är ett kodläger för barn och unga, och är ett samarbete mellan Linköping Science Park och Skill. I år ligger Drakryggens fulla fokus på lekparken och tanken är att några av de lekar som barnen programmerar ska appliceras i Magistratshagen. Om några veckor ska de yngre barnen som deltar i kodlägret åka dit och leka med det som de faktiskt har gjort. På frågan om hur responsen från barnen har varit säger Jonas att den varit god.

– Att vara delaktig i något man själv skapat tycker många barn är jätteintressant. Vi har även sett hur både yngre och äldre målgrupper lekt på lekplatsen. Vissa fysiska utmaningar har vi stött på, som exempelvis att lamporna gängat ur eftersom barnen slår så hårt på de blinkande äggen, men det är ju en del av det ständiga lärandet som vi tar med oss.  

Han poängterar också att barnen som besöker den här parken får med sig något mer i sin upplevelse-ryggsäck än från att besöka en vanlig lekpark där lekvärdet med tiden går neråt. 

– I det här fallet har vi ju digital teknik och lek som tillsammans skapar interaktion med en fysisk pryl. Forskarna kallar det för hybridupplevelse – man gifter ihop den digitala världen med den fysiska världen, avslutar Jonas.

Video från Code Summer Camp.

 

Kolla in videon för att se vad som går att göra i Magistratshagen och glöm inte att besöka lekparken nu i sommar!