Vill du ha mer service i området? Vill du ha närmare till jobbet? Nu kan du påverka!

Linköpings kommun har tagit fram en översiktsplan för utvecklingen av Mjärdevi och Västra Valla, där vi bland annat planerar för ökad service, fler bostäder och ett mer hållbart resande i området. Visionen är att miljön ska vara kontrastrik, brokig och levande. De karaktärsfulla miljöerna som finns i området idag med universitetet och Science Park Mjärdevi, ska ges möjlighet att utvecklas, kompletteras och växa samman till en mer stadsmässig miljö. Det vill säga en blandning av service, bostäder och verksamheter. På sikt möjliggörs inte bara mer verksamhetsyta utan också mellan 10 000 och 15 000 bostäder inom planområdet.

Mellan den 27 februari – 30 april är planen ute på samråd, vilket innebär att du har möjlighet att lämna synpunkter på den!

 

Läs mer och lämna synpunkter på: linkoping.se/oversiktsplan

Projektledare är Matilda Westling, tel: 013-20 70 88, e-post: matilda.westling@linkoping.se

Du är välkommen att träffa representanter från kommunen som arbetar med översiktsplanen vid något av följande tillfällen:

  • Fredag 17 mars: Vi bjuder på fredagsfrukost i CreActive, kl. 8:00-9:00.
  • Måndag-fredag 20-24 mars: Träffa oss lunchtid i CreActive, kl. 12:00-13:00.
  • Onsdag 22 mars: Öppet hus för allmänheten, CreActive, kl. 17:30-19:30.

Vid dessa tillfällen kan du hämta en egen planhandling, prata med kommunens representanter och lämna synpunkter direkt in i vårt visualiseringsbord. Varmt välkommen!