Behovsägare: Tekniska Verken

Projektdeltagare: Utsikt Bredband AB, Attentec

Utmaning

Syften med projektet är att undersöka hur sensorer som kan läsa av vattennivåer kan förebygga avloppsunderhåll och minska användandet av bräddavlopp. För att därigenom reducera risken för miljöpåverkan och saneringsarbeten samt minska rapporteringen till miljökontoret. 

Lösning

Sensorer monterades i områden med utmaningar i avloppsledningen. Dessa skickar larmsignaler via nätverkstekniken LoRa till gateways som Utsikt Bredband har satt upp. Denna data omvandlas sedan till användbar information som kan visualiseras. Datan kan även samlas in som beslutsunderlag för framtida underhåll och investeringsbehov.

Kontaktperson: Emanuel Lindblad