Behovsägare: Sankt Kors, Stångåstaden, Lejonfastigheter

Projektdeltagare: Cleantech Östergötland, Linköpings universitet, Linköping Science Park

Utmaning

Innovationstäta Linköping är hem för många start- och scale-up-företag som levererar lösningar för ett mer hållbart samhälle. För att ge dessa företag och andra företag och organisationer i behov av utveckling bättre synlighet på marknaden finns ett behov av att kunna visa upp deras produkter, tjänster och idéer i en verklig användarmiljö. Ebbepark ska fungera som ett skyltfönster för utvecklare, innovatörer och företag, där de ges möjligheten att testa och vidareutveckla sina produkter och tjänster. Målet är att snabba på omställningen till en hållbar samhällsutveckling med stort fokus på samtliga hållbarhetsaspekterna; social, ekonomisk och miljö. 

Lösning

Testbädd Ebbepark ska erbjudas som en öppen testbädd för forsknings och utveckling inom framförallt samhällsbyggnad och hållbar stadsutveckling. Testbädden definieras av området Ebbepark och inte av en specifik verksamhet eller ett enskilt test. Testbädden kommer förnyas i takt med att stadsdelen utvecklas. För att kunna anpassas efter Ebbeparks olika faser kommer testbädden ha en långsiktig struktur för testbäddsverksamhetens utveckling. I strukturen ingår ett urval tester som drivs av framtidens samhällsbyggnad och sociala hållbarhet. Testerna kan exempelvis gälla: 

·       Test av ny teknik- kring exempelvis energi, vatten och byggnadsmaterial.

·       Test av nya metoder- såsom upphandlingsförfarande och samverkan inom Ebbepark.

·       Test av sociala strukturer- såsom inkludering av intressenter som fastighetsägare, boende och verksamhetsutövare men även andra intressenter.

Läs mer om casen i Ebbepark här!

Kontaktperson: Sara Malmgren