Det Linköpingsbaserade företaget Continuing Education Institute, CEI, får förtroendet att utbilda det amerikanska företaget Amazons medarbetare online. Företaget CEI har under tre år byggt upp en specialistkunskap inom streamade och live-sända utbildningar som nu ger utdelning.

– Vi har byggt upp en unik kunskap om hur modern utbildning skall bedrivas för att fungera på nätet. Vi har både utvecklat teknik och metoder för att bedriva kvalificerad utbildning online. Vår satsning börjar nu ge avkastning, säger företagets VD Ann-Charlotte Johannesson. 

Företaget har sedan 80-talet bedrivit klassrumsutbildningar runt om i Europa där ingenjörer har utbildats inom teknik, främst kopplat till elektronikindustrin. Efter en tids nedgång i omsättning beslutade företaget att satsa på teknik och metodikutveckling för utbildning online. 

– Vi har investerat i en egen plattform för att streama utbildningar som också är kopplad till en kommersiell lösning för olika betalningsalternativ. Vi satsar på utbildningslösningar där både live och streamat innehåll av hög kvalitet kan ersätta resor och tidsspillan, vår satsning ligger rätt i tid, fortsätter Ann-Charlotte. 

Utbildningen som Amazon nu har köpt av Linköpingsföretaget kommer att bedrivas under maj månad med deltagare från tre olika kontinenter.

– Att bedriva utbildning online som fungerar pedagogiskt och inte minst underhållningsmässigt är så mycket mer än tekniska lösningar.  Det handlar om hur materialet skall struktureras i mikrokurser för personligt lärande, men också om att alla av oss engagerade föreläsare skall vara utbildade på det nya sättet att utbilda. Det är nästan den största utmaningen. Att förändra gamla rutiner och metoder är en verklig utmaning. Att satsningen nu ger frukt är också en effekt av den rådande globala situationen, där både miljöaspekter och andra restriktioner gör att människor inte längre kan delta i klassrumsutbildningar, avslutar Ann-Charlotte.