En modern bil består idag av över hundra datorer och miljontals rader kod. Det gör bilar till otroligt komplexa produkter och skapar nya utmaningar för cybersäkerhet. Smarta och uppkopplade bilar var temat för Cyberlys och IoT Worlds nätverksträff den 23 maj som organiserades i samarbete med Actia. 

Nästan alla delar av en modern bils funktion styrs av eller är beroende av mjukvara på något sätt. Det innebär att frågor om ägande, skydd och användning av data blir centrala. Och hur påverkar det bilanvändarens säkerhet?

Detta tema diskuterade vi under en inspirerande nätverksträff med Cyberly, IoT World och Actia. Actia är världsledande på kommunikationslösningar för bilindustrin och var pionjärer i att tänka cybersäkerhet för bilar. Vi träffades hos dem i Mjärdevi för en spännande föreläsning.

Christian Sahlén, VD på Actia Nordic AB, pratade om vad smarta och uppkopplade bilar betyder för den globala bilindustrin och Actias egna resa inom detta fält.

Vi diskuterade även självkörande bilar. Christian förklarade att autonoma fordon inte längre är ett tekniskt problem – snarare ett lagstiftningsproblem. Vem bär ansvaret om något går fel? Han bedömer att så länge vi har en mixad flotta av både självkörande bilar och bilar som körs av människor kommer autonoma fordon vara ett begränsat fenomen. En dator kan förutse hur en annan dator kommer agera, men det är mycket svårt att förutse en människas beteende.

Michael Bertilsson, Systems Engineer Cybersecurity Expert, Actia Nordic, gav oss inblick i den ökande lagstiftningen kring cybersäkerhet. Det finns en rad olika standarder och regleringar som syftar till att sätta press på fordons- och bildelstillverkare att motverka cybersäkerhetshot. Men skillnader i policy och certifieringar mellan olika länder och regioner skapar utmaningar för företag som levererar produkter till olika marknader.

Henrik Carlgren från Actia berättade om företagets telematikplattform ACU6 (Actia connect unit generation 6) som hjälper till att garantera viktiga cybersäkerhetsmål i bilar. 

En grundläggande aspekt av ett säkert inbyggt system är integriteten och autenticiteten hos dess mjukvara. Actias ACU6 genomför en så kallad “secure boot”, det vill säga den verifierar integriteten och autenticiteten hos alla mjukvarukomponenter innan de används första gången under systemets uppstart. Förutom säker uppstart verifierar ACU6 även integriteten och autenticiteten hos mjukvarukomponenter innan de installeras.

Henrik förklarade att ett viktigt redskap inom cybersäkerhet är att isolera mjukvarukomponenter från varandra. Detta minskar problem och sårbarhet om man skulle råka ut för en attack. Den starkaste säkerheten får man genom att fysiskt separera komponenterna. Men i en bil är inte det möjligt. Därför använder Actia ett alternativ till fysisk separation i sin ACU6, nämligen virtualisering. Med virtualisering kan man separera bassystem från användarsystem på ett plats-, kostnads- och strömeffektivt sätt.

Cybersäkerhetsfrågor blir allt mer relevanta för bilindustrin. Att säkerställa att fordon inte bara är tekniskt avancerade utan också cybersäkra är avgörande för att bygga förtroende hos konsumenter och affärspartners. Genom att ligga steget före cyberhoten bygger vi en säkrare framtid.

Cyberly jobbar med företag från olika branscher för att öka den digitala motståndskraften och möjliggöra ett säkert, hållbart och effektivt samhälle. Vill du vara med i vårt nätverk? Anmäl dig här för att få tillgång till våra träffar och nyheter.

I nätverket IoT World ligger fokus på att göra samhället mer effektivt med hjälp av IoT. Bli medlem i nätverket här.

Se Actias presentation från nätverksträffen här: Smart and Cyber-Secured Connected Cars_20240523