Vill du stärka din kompetens inom cybersäkerhet? Anmäl dig till kostnadsfria online kurser på PROMIS (Professionell Master i Informationssäkerhet) till hösten. PROMIS erbjuder skräddarsydda högskolekurser på avancerad nivå som är utformade för att passa det svenska näringslivets och yrkesverksammas behov. 

Anmälan för höstens kurser är öppen nu – och fram till augusti 2024!

Den snabba utvecklingen inom informationsteknologi, digital kommunikation och programvaruintensiva produkter och tjänster har skapat en ny era av möjligheter. Samtidigt har det även medfört utmaningar inom säkerhetsområdet. PROMIS är en satsning för att möta dessa utmaningar och framtida behov genom att erbjuda skräddarsydda onlinekurser för yrkesverksamma inom säkerhet.

Kurserna är speciellt utformade för att passa yrkesverksamma som behöver kombinera arbete och studier. Alla kurser är tillgängliga online och kan studeras på deltid. Dessutom har deltagarna möjlighet att ta med egna fall och problem för att maximera utbytet av kursen.

PROMIS-kurserna fokuserar på säkerhet inom data- och mjukvaruintensiv produkt- och tjänsteutveckling. De sträcker sig från hur man integrerar säkerhet i produktutvecklingsfasen till hur man erbjuder och driver produkter och tjänster utan att kompromissa med säkerheten.

Kurserna täcker följande områden:
– Dator- och nätverkssäkerhet

– Säkerhet vid utveckling och testning av programvara

– Detektering och förebyggande av intrång

– Analys av skadlig kod och digital kriminalteknik

– Riskhantering och regelverk

Läs mer om kurserna här.

Kvalifikationer:
PROMIS-kurser kräver minst 120 hp, varav minst 90 hp inom ett tekniskt område, och minst 2 års yrkeserfarenhet inom ett område som rör utveckling av programvaruintensiva produkter och/eller tjänster (styrkt med t.ex. ett arbetsintyg från en arbetsgivare).

Även om du inte har de formella akademiska meriterna kan du vara kvalificerad för kursen genom validering.

Läs mer om kvalifikationerna här.

Registrering:
PROMIS-kurserna ges av Blekinge Tekniska Högskola och är kostnadsfria samt ger högskolepoäng. Alla kurser undervisas på engelska.

Registrering för kurser som startar i september 2024 vid Blekinge Tekniska Högskola öppnar den 15 februari och är öppen fram till augusti 2024. 

Såhär går det till att ansöka:
1. Gå till webbplatsen https://promisedu.se/it-security/
2. Fäll ut fliken för den utbildning du är intresserad av, klicka på länken Course webpage at Blekinge Institute of Technology
3. Du når då kursens landningssida på Blekinge universitet
4. Klicka därefter på knappen Anmälan via Antagning.se för att nå en direktlänk till utbildningen på Antagning.se.

 

Kort beskrivning av utbildningen:

PROMIS erbjuder kostnadsfria högskolekurser inom cybersäkerhet för yrkesverksamma. Dessa onlinekurser är skräddarsydda för att möta behoven hos det svenska näringslivet. De fokuserar på områden som dator- och nätverkssäkerhet, säker utveckling av programvara, intrångsdetektering, och riskhantering. För att kvalificera sig krävs minst 120 högskolepoäng, varav 90 inom teknik samt 2 års yrkeserfarenhet inom programvaruutveckling. Det finns även möjlighet till validering för de utan formella akademiska meriter. Kurserna ges av Blekinge Tekniska Högskola, är online och undervisas på engelska. Registrering för kurser som startar i september 2024 öppnar den 15 februari och pågår fram till augusti 2024.