För uppstart av innovationsprojekt med inriktning mot lantbruk

Nu öppnar innovationsplattformen Agtech 2030 upp för utveckling av fler innovativa lösningar i lantbruket. Genom utlysningen kan du få tillgång till Agtech 2030s samlade innovationskompetens, nätverk samt ett finansiellt stöd. Vi söker dig som:

  • Är lantbrukare med en utmaning du tror kan lösas med utveckling av ny teknik. Eller så har du en egen innovativ idé som du vill vidareutveckla. 

Eller dig som: 

  • Representerar du ett företag med tekniska lösningar som skulle kunna appliceras på eller vidareutvecklas inom lantbruket?

Hur kan Agtech 2030 stötta dig

Agtech 2030 katalyserar utveckling inom lantbruksteknik genom att sammanföra entreprenörer, forskare, investerare och experter. På så sätt skapas en dynamisk miljö där idéer kan omsättas i praktiken. Agtech 2030 ger också konkret stöttning till innovatörer genom att erbjuda resurser, rådgivning och finansiering för att möjliggöra utvecklingen av banbrytande teknologier inom lantbruket.

Nu har du möjlighet att söka stöd från Agtech 2030 för att ta ditt problem, din idé eller din teknik vidare till ett innovationsprojekt

I denna utlysning får du möjlighet att dra nytta av vårt omfattande nätverk och vår organisation, vår starka innovationskompetens samt ett finansiellt stöd på 20 000 SEK. Denna kombination av resurser ger dig det stöd du behöver för att bygga upp samarbeten, utföra tester av din idé och utforma en konkret projektplan. Huvudsyftet är att förbereda ditt projekt för att kunna ta det vidare till ett fullskaligt innovationsprojekt inom Agtech 2030 eller hos andra aktörer inom innovationsutveckling.

Vilka idéer går att ansöka med?

Vi välkomnar alla idéer som rör teknikutveckling för ett hållbart lantbruk, men riktar oss i denna utlysning särskilt till projekt som rör teman inom: 

  • Klimatsmart energi
  • Visualisering och bildanalys
  • Deeptech

 


Observera att Agtech 2030 finansieras av Vinnova vars regelverk innebär att enskilda firmor inte får ta del av kontant stöd från oss, det hindrar dock inte att företag av denna organisationsform är samarbetspartner i projekten. Alla projekt som finansieras genom Agtech 2030 kräver dessutom minst 50% medfinansiering, detta kan antingen ske genom kontanta medel eller med in-kind (arbetstid som värderas genom löneutbetalningar).

Vid frågor om ansökan kontakta Karolina Muhrman, Organisationsledare i Agtech 2030. Kontaktuppgifter: mejl: karolina.muhrman@liu.se , tel: 073-8185522