Lifestyle portrait of hipster student man with smart phone sitting on bench with yellow bagpack and phone on the tram stop in the modern city.

Behovsägare: Östgötatrafiken 

Projektparter: Linköpings universitet, Attentec, exjobbare Christoffer Johansson

Utmaning

Nationellt har vi idag 1,6 miljarder ombordstigningar i landet varav 53% är på bussar. Östgötatrafikens uppdrag är att erbjuda en enkel, trygg och bekväm resa och vara ett pålitligt alternativ till bilen. För att uppnå detta behöver de, och all övrig kollektivtrafik, kunna erbjuda svar på frågorna: ”När går bussen?” och ”När kommer bussen fram till stationen?”

Lösning 

Utmaningen för passagerarna ligger i att veta om bussen kommer fram enligt tidtabell eller enligt prediktioner i kollektivtrafiksappen. Svårigheten är att veta om bussen kommer fram enligt tidtabellen eller när appen säger att den kommer att vara framme. Är det nuvarandra prediktionssystemet bättre än tidtabellen? 

Lärdomar

Använde modell baserad på Recurrent Nearual Network (RNN) för att skapa prediktioner.