Projektdeltagare:

Linköpings kommun, Ecorado AB, Drakryggen, Uppsala Universitet

Projekttid:

juni 2018 – maj 2021

Projektet syftar till att med hjälp av IoT utveckla nya koncept och tekniker för att skapa förändringsbara IoT-förstärkta lekmiljöer fokuserade på offentliga platser som också kan väcka tankar kring och förståelse för frågor om hållbar utveckling. Genom att skapa digitalt förstärkta lekmiljöer som utnyttjar det påverkbara och föränderliga i digitaltekniken kommer projektet att på ett innovativt sätt bidra till att utveckla både teknik, koncept samt det offentliga rummet i sig. Projektet vill också bidra till att stimulera ungas intresse för digitalisering samt arbeta med lärande för hållbar utveckling och värdegrundsfrågor såsom inkludering och jämställdhet. I projektet skapas ett möte mellan det fysiska rummet och tekniken på ett sätt som får användarna att leka, upptäcka nya platser och möta nya människor i det offentliga rummet. Läs mer här!

Kontakt:

Projektledare: Anders Carlsson, anders@ecorado.se