Styrelsen i BRP Systems AB har utsett Kujtim Salihu, 36 år, till ny VD. Kujtim tillträdde tjänsten den 14 november och ersätter en av grundarna till företaget Jesper Wetterbrandt som efter 13 framgångsrika år begärt att få lämna sin position.

”Det är med stor glädje som vi hälsar Kujtim varmt välkommen till BRP. Med rekryteringen av Kujtim tar vi ytterligare viktiga steg för att lyfta BRP Systems till nästa nivå. Kujtims profil och erfarenhet passar utmärkt med uppdraget och den utvecklingsfas BRP Systems befinner sig i. Han kommer passa bra in med alla andra kompetenta medarbetare som redan arbetar hos oss. Jag vill samtidigt passa på att tacka Jesper Wetterbrandt för det framgångsrika arbete han lett som VD och medgrundare av BRP Systems.” säger styrelseordförande Mattias Jonsson.

Kujtim kommer närmast från IFS där han varit sedan 2008, senast i rollen som Sales Director. Kujtim är en stark och resultatorienterad ledare och har ingående erfarenhet av strategiarbete, uppbyggnad och ledning av internationella sälj- och marknadsteam, utveckling av kundrelationer samt förändringsledning.

”Jag är hedrad över förtroendet och ser fram emot att leda BRP Systems i framtiden tillsammans med nya huvudägare och ett brett delägarskap bland personalen. BRP Systems har ett marknadsledande erbjudande, stark strategisk position och jag ser goda möjligheter för fortsatt stark tillväxt och expansion. Bolagets utveckling, som med utgångspunkt i mycket kompetenta medarbetare och en stark produkt, attraherat till sig en bred kundbas och ett stort antal ledande aktörer inom fritidsindustrin imponerar. BRP Systems står väl rustade för att möta megatrender inom såväl fitness & wellness industri som digital innovation och jag ser fram emot att tillsammans med alla medarbetare driva bolaget i den fortsatta utvecklingen ” säger Kujtim Salihu.

BRP Systems är ett flerfaldigt gasell- och superföretag som grundades år 2004 i Linköping med huvudkontor i Mjärdevi Science Park. BRP erbjuder ERP-mjukvara för operatörer inom fritidsindustrin, huvudsakligen träningsanläggningar, badanläggningar samt spa. BRP’s mjukvara används av ett stort antal marknadsledande företag inom branschen samt stora och små privata och offentliga anläggningar som efterfrågar en effektiv och säker helhetslösning för att uppnå ökad effektivitet och nöjda slutkunder.

För mer information kontakta:

Mattias Jonsson, styrelseordförande, BRP Systems AB
Tel 0739 739 445 – mattias@trudvangpartners.com

Magnus Thorarensen, Chief Marketing Officer
Tel 0735 20 11 01 – magnus.thorarensen@brpsystems.se

Kujtim Salihu, tillträdande VD, BRP Systems
Tel 0735 20 11 35 – kujtim.salihu@brpsystems.se