IoT world är en regional hub som fokuserar på att effektivisera samhället med hjälp av IoT. Nätverket består av engagerade projektparter från forskning, näringsliv samt offentliga verksamheter. Målsättningen med hubben är att samla kompetens, erfarenheter och kunskap i ett öppet forum för att fortsätta bygga upp det regionala styrkeområdet.

Ulrika Johansson är ny projektledare på Linköping Science Park. Hon kommer att jobba inom två klusterverksamheter; Visual Sweden och Iot World. På olika sätt ska hon hjälpa till att accelerera användandet av visualiseringar och IoT lösningar för en hållbar samhällsutveckling. Att identifiera behov, prova nya lösningar och möjliggöra vidareutveckling.

Jag ser fram emot att arrangera nätverk och skapa fler mötesplatser i min roll som projektledare. Jag hoppas kunna fungera som en katalysator och som en brygga mellan utmaningar och lösningar i ett tydligt syfte att skapa miljöer för innovation. Jag vill säkerställa hållbara processer som leder framåt. Vad gäller IoT World är mitt mål att få nätverket att bestå, även efter projekttidens slut. Jag vet att medlemmarna vill ha kvar sin mötesplats och jag ska göra mitt bästa för att uppnå det, betonar Ulrika.

I slutet av maj genomfördes en workshop med fokus på att med hjälp av sensorer kunna hålla koll på de regionala konstverk och installationer som finns i Region Östergötlands lokaler. Totalt finns det fler än 27 000 och inventering sker manuellt. Utmaningen för workshopen var att fundera hur konstavdelningen kan veta att konsten hänger kvar där den är registrerad och monterad. 25 personer deltog i workshopen, några på plats och övriga via zoom och tillsammans togs det fram 9 projektförslag.

Nästa steg blir att utifrån dessa initiera pilotprojekt. Det kan behövas olika tekniska lösningar för olika former av konstverk. Region Östergötland kommer tillsammans med IoT world välja ut två till tre förslag som vi kommer att jobba vidare med.

Innan sommarledigheten kommer det även att arrangeras en sommarlunch för nätverket, där flera av de externa projektparterna i klustret kommer att göra presentationer bl a Lekfulla Linköping, Koda och Smart underhållning av historiska byggnader. IoT World engagerar sig också inom ramen för Code Summer Camp, som arrangeras av Linköping Science Park. Lägret äger rum under två veckor under sommarlovet, och engagerar uppåt 400 barn och ungdomar mellan 7-17. Christoffer Johansson från Attentec kommer bl a spela in en film med en presentation om grunderna i internet of things, som kommer att utgöra del av innehållet till lägret.

Har du idéer till pilotprojekt eller samverkan med IoT World, eller är du bara intresserad av att veta mer klustrets verksamhet, kontakta Ulrika Johansson.
Följ gärna IoT World på Facebook, Linkedin och Instagram och prenumerera på nyhetsbrevet.

Ulrika Johansson
Project Manager

ulrika.johansson@linkopingsciencepark.se
073-6168598