Hallå där Ulrika Johansson, klusterledare för IoT World! Nyligen släpptes slutrapporten om IoT World. En rapport som beskriver IoT Worlds utveckling från projekt till att idag utgöra ett kompetenskluster för IoT-lösningar i Sverige.

Vad är IoT World för något?

– Det är en klusterorganisation med målet att accelerera användandet av IoT för att tillsammans bidra till en hållbar utveckling. Vi har i dagsläget 65 medlemmar varav 42 av dessa är små och medelstora företag. Tillsammans utgör de ett starkt kompetenskluster för IoT.

Hur startades IoT World?

– Behovet identifierades redan 2016 och har utvecklats sedan dess. Mellan 2018-2021 var IoT World ett konsortium som fick projektfinansiering via IoT Sverige. Målet var bland annat att undersöka förutsättningarna för att etablera en IoT-hubb. Det visade sig finnas ett stort intresse, vi har många aktörer i Region Östergötland som är inriktade mot IoT och den samhällsnytta tekniken kan bidra med.

Så efter IoT Sveriges finansiering har ni utvecklats från projekt till kluster?

– Ja, det stämmer. IoT World gick från projekt till kluster tack vare finansiering från Region Östergötland och Europeiska Regionalfonden. Vi är stolta över vår silvercertifiering som vi erhöll 2021 av European Clusters Alliance.

Ulrika Johansson, Klusterledare IoT World.

Vad innebär det rent konkret att vara en klusterorganisation för IoT?

– Det betyder att vi har en stark kunskapsbas inom området IoT. Vår styrka är att dela kunskaper och utbyta erfarenheter. Vi arbetar mycket med events av olika slag, vi har nätverk och mötesplatser där aktörer kan träffas. Ett starkt ledord är transparens mellan olika IoT-projekt. Vi vill öka lärandet genom öppenhet och att hämta inspiration av varandra.

Ni erbjuder även ett IoT-labb, berätta om det?

– Med vårt IoT-labb vill vi tillgängliggöra IoT för fler företag och offentliga aktörer. I labbet finns olika resurser för att testa IoT-koncept i verkligheten. Förutom företag och offentliga aktörer samverkar vi även mycket med forskare och studenter från Linköpings universitet.

Vad har ni sett för utmaningar hittills när det gäller målet om att öka användningen av IoT för att uppnå samhällsnytta?

– Det finns flera utmaningar som vi också beskriver i vår slutrapport. Idag finns viss infrastruktur kring IoT, men fortfarande saknas kompetens och struktur kring att nyttja all data som samlas in. Det finns även stora utmaningar vad gäller standarder och frågor kring säkerhet.

Vad händer med IoT World nu när slutrapporten är inlämnad?

– Vi fortsätter som klusterorganisation som en del av Linköping Science Parks erbjudande och vi hoppas att ännu fler medlemmar vill ansluta. Vi ser ett stort intresse från företag och offentlig sektor när det gäller möjligheterna med IoT och digitalisering. Inte minst inom hållbarhets- och jämställdhetsfrågor.

Slutligen, vad är roligast med ditt arbete?

– Det är att möjliggöra möten mellan människor. Jag fascineras av den kraft och kreativitet som ofta händer när människor möts. IoT World har som mål att accelerera användningen av IoT för att skapa en hållbar framtid. Även jag drivs av att arbeta för en omställning till ett bättre samhälle.

 

Den här artikeln är skriven av IoT Sverige

Läs mer om IoT World här

Ladda ned IoT Worlds slutrapport i pdf här