Linköping Science Park älskar praktikanter! Under de senaste fem veckorna har vi haft förmånen att ha HR-studenten Elin Rennekamp hos oss. Värdet av flexibilitet, engagerade kollegor och vad man egentligen ska värdera i valet av arbetsplats är några av de saker som Elin reflekterar över efter sina veckor på Linköping Science Park.

“Mitt namn är Elin Rennekamp och jag är student på Jönköping University där jag går mitt andra år på Human resource-programmet med inriktning företagsekonomi. Under de senaste fem veckorna har jag haft min VFU (verksamhetsförlagd undervisning) här på Linköping Science Park, och fått ett inblick i hur mina timmar i föreläsningssalarna kommer användas i mitt kommande arbetsliv.

Jag har fått vara med på allt från möten, till att virtuellt köra bil på VTI, till att få vara med på organisationens 40-årsfirande. Ingen dag har varit den andra lik och jag har fått se hur en modern organisation som Linköping Science Park driver innovation och Linköping framåt. Kombinationen av att delta i olika möten, gå på event och göra egna uppgifter har spetsat mina kunskaper i att kunna anpassa mig snabbt till nya förutsättningar och vara öppen för nya möjligheter. Jag har insett att flexibilitet är en ovärderlig egenskap i dagens arbetsliv.

Min praktik hade fokus på hur teori används i praktiken, jag har tack vare min VFU haft möjligheten att se hur den teoretiska kunskapen faktiskt appliceras på verkliga arbetsplatser. Att faktiskt fått se hur mina studier omsätts i praktiken gör mig ännu mer förväntansfull inför att kliva in i arbetslivet med en stabil plattform att bygga vidare på.

Jag har också fått en djupare förståelse för den betydelsefulla roll som kollegor spelar för att skapa en positiv och produktiv arbetsmiljö. Att ha fått möjligheten att arbeta med engagerade människor som brinner för det de gör har inte bara lyft mitt eget välmående under VFU:n, utan också fått mig att reflektera över mina framtida arbetsplatser och vad jag värderar mest.
Genom att dela erfarenheter, kunskap och stöd har kollegorna inte bara välkomnat mig på ett fantastiskt sätt, utan också främjat min personliga och professionella utveckling, något jag kommer vara evigt tacksam för.

Ett extra stort tack går till Anna Broeders som varit min handledare här på Linköping Science Park, hennes ledarskap och stöd har varit beundransvärt och inspirerande för min framtid inom HR.”

– Elin Rennekamp