Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Så blev Linköping ledande inom Cyber Security

  • 3 November, 00:00
  • Teams
Sign up is closed
Välkommen till seminarium med IVA Öst!

Dagens presentationer ger tre infallsvinklar på var vi står idag vad gäller cybersäkerhet och varför det blev som det blev.

  • I en nyligen släppt rapport beställd av Linköping Science Park, Security Link vid Linköpings universitet och Tillväxtverket, sammanfattas nuläget inom cybersäkerhet i Sverige. Kartläggningen baseras på öppna källor samt ett stort antal intervjuer med erfarna personer med kunskaper inom olika områden inom cybersäkerhet. Hör författaren presentera rapporten och dess slutsatser. Ladda ner rapporten här!
  • Linköpings universitet var tidigt ute med forskning och expertroller inom cybersäkerhet. Professor Ingemar Ingemarsson med doktorander bildade på 70-talet något som gick under begreppet “datasäkerhetsexperterna” eller mer informellt BIFF-gruppen (Bruer, Ingemarsson, Fåk och Forchheimer). När antalet externa uppdrag nått en viss gräns, bildade de bolaget Secure Transmission AB – eller Sectra som det heter idag. Hör Professor Robert Forchheimer berätta med egna ord om hur Linköpings universitet bidrog till utvecklingen av cybersäkerhet och tillblivelsen av Sectra.
  • Utvecklingen inom cybersäkerhet drivs i mångt och mycket av de attacker som skett. Leif Nixon berättar om några tongivande incidenter, från Internets barndom fram till dagsfärska exempel. Leif är en ofta anlitad cybersäkerhets-expert  som synts mycket i media. Han jobbar numera på Sectra och ansvarar för deras övergripande cybersäkerhet.
Seminariet genomförs digitalt via Microsoft Teams.
Delta i seminariet här! 
För att få en mejlpåminnelse innan evenemanget, anmäl dig här nedan senast 3 november kl 10.