Cybersäkerhet

Linköping sätter fokus på cybersäkerhet för att säkerställa att fler innovationsbolag ges ökad kunskap och beredskap för att undvika olika former av cyberattacker och virusattacker. Idag släpper vi rapport om nuläget på cybersäkerhetsområdet i Sverige. I höst sjösätts en pilotutbildning inom cybersäkerhet. Målgruppen är avancerade teknikbolag.

I takt med att vårt samhälle blir allt mer uppkopplat och genererar mer data ökar behovet av att säkerställa säkerheten för att skydda digital information. Sverige ligger i framkant vad gäller digitalisering vilket ställer oss in för stora utmaningar, men också stora möjligheter. Riskexponeringen ökar, men Sverige har samtidigt en hög nivå av grundkompetens inom digitalisering, vilket gör att det finns ett utrymme att öka säkerheten genom att öka medvetenheten och kunskapen om riskerna vi utsätts för.

I våra svenska innovationsmiljöer finns en kritisk massa av avancerade teknikbolag, och därför blir denna fråga extra viktig för oss, säger Lena Miranda, vd för Linköping Science Park. Inte minst för gruppen avancerade teknikbolag är det ovärderligt att säkerställa att kunskapstillgångarna skyddas från intrång.

Frågan är kritisk även i ett affärsutvecklingsperspektiv, framhåller hon. Allt fler stora företag och offentliga myndigheter kommer att ställa krav på sina underleverantörer att de kan visa upp kvalitetsprocesser för hur de skyddar den digitala informationen.

Vi vill bidra till att företagen ökar sin kunskap och beredskap. Linköping är en av de orter som ligger i teknikens absoluta framkant, och just nu gör vi stora satsningar inom bl a AI och Internet of Things. Det är också teknologier som bidrar till att exponeringen ökar, och därför fokuserar vi nu våra insatser för att integrera säkerhetstänket i kritiska kärnprocesser hos våra innovationsbolag och teknikkonsultbolag. Vi är väldigt glada att kunna erbjuda utbildningsinsatser för denna målgrupp med företag, säger Lena Miranda.

Tillsammans med Security Link, en centrumbildning vid LiU, KTH, Chalmers och FOI, och med finansiering från Tillväxtverket, har Linköping Science Park även genomfört en studie om hur nuläget för cybersäkerhet i Sverige ser ut. Fokus för studien har varit att kartlägga befintliga företag inom området, hämta in kunskap om förutsättningarna för hur marknadens tillväxt förutspås samt hur tillgång och kompetens inom området ser ut. Att kartlägga framtida forskningsområden har också varit en prioriterad del.

– Rapporten ger en klar bild att vi behöver öka de nationella insatserna inom forskning kring cyber-säkerhet, säger professor Erik Larsson vid Security Link. Det gäller allt ifrån hur man kan förbättra olika systems användargränssnitt för att undvika mänskliga misstag, att utveckla riskanalyser, att utveckla nya tekniska lösningar för säker bearbetning och kommunikation och lagring av information. Det är slående hur starkt och entydigt detta budskap är från alla olika aktörer och stakeholders som intervjuats i rapporten.

Rapporten, som producerats av Unitalent, kommer att spridas fritt i syfta att bidra till ett ökat fokus på säkerhetsfrågor i takt med den ökade digitaliseringen.

Under hösten kommer en pilotutbildning i cybersäkerhet erbjudas till innovationsbolag inom Linköping Science Parks nätverk, genom ett projekt via Tillväxtverket. Linköping Science Park kommer även arrangera ett flertal öppna seminarier på temat cybersäkerhet i samarbete med parter som Teknikföretagen, SOFF, Säpo, SecurityLink och Tillväxtverket. För att få rätt fokus för insatserna har en Advisory Board tillsatts för att bidra till områdets utveckling. Förhoppningen är att skapa grund till ett framtida community av företag som sitter på kritisk kompetens inom cybersäkerhet.

Ladda ner rapporten “Cybersäkerhet – en kartläggning av Sveriges nuläge 2020 och framtidsutsikter för branchen”