Coronapandemin påverkar i sin framfart även landets transport- och pakettjänster. Paketaktörerna går på knäna i sina försök att hålla takten uppe och tillförlitligheten för leveranser i det yttersta grenverket sätts på ytterligare prov. Det brådskar med att hitta en enhetlig struktur och en digital lösning för datasamverkan mellan paketoperatörer och e-handlare. Genom pandemin kommer vi nu i kontakt med en ny verklighet som understryker behovet av samverkan, synergier och optimerade transporter för att servicenivån ska kunna bibehållas och utvecklas i våra gles- och landsbygder.

Innovationsutmaningen för transporter och pakettjänster i Sveriges gles- och landsbygder är sedan februari i full gång. Det passerades nyligen en viktig milstolpe när tävlingsdeltagarna får tillgång till verkliga data från de flesta av Sveriges paketaktörer. Det handlar om allt från kartdata och befolkningsstatistik till detaljerade historiska data om paketleveranser inom Ljusdals kommun. Redan nu är över 20 deltagare anmälda till tävlingen. Tävlingsbidragen ska lämnas in senast den 3 augusti.