På onsdagsmorgonen hölls en träff med nätverket Brand Bootcamp där Christer Kustvik, Correns chefredaktör, berättade om läget i det svenska medielandskapet, vad som ligger bakom deras digitala tillväxt och hur nyhetsmedia använder sig av AI.

Ingen ska vara närmare än Corren, berättar Christer. 

De strävar efter att vara så nära samhället och händelserna som möjligt, men balanserar detta med en stor respekt för de drabbade. Corren genomför även en hel del granskande journalistik som deltagande på träffen fick ta del av. Christer berättar bland annat om hur de går tillväga för att komma över information men även att deras journalister har ett högt driv i att ta reda på sanningen.

I dagsläget använder Corren, och andra nyhetsmedier, AI som ett verktyg för att bland annat ge läsaren en sammanfattning av artiklarna. Målet är att det ska vara tydligt för läsarna om ett AI verktyg har använts i skapandet av artikeln. Nyhetsmedierna jobbar tätt för att säkerställa källkritik och ett säkert användande av AI, men även för att utveckla nya användningsområden.

Det finns en öppenhet i branschen, vi behöver gemensamt lära oss snabbt, för att kunna driva utvecklingen framåt, berättar Christer.