Projektparter: Polisen, Länsstyrelsen Östergötland

Utmaning

Hur kan vi öka kännedom om, upptäcka, larma om och bekämpa våld i nära relationer med hjälp av tekniska lösningar och arbeta mot FN:s globala hållbarhetsmål nummer 5.B, “Stärk kvinnors roll med hjälp av teknik”? Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem som särskilt drabbar kvinnor som då utsätts av en manlig partner eller före detta partner. Den utsattas nära relation eller känslomässiga band till förövaren försvårar möjligheten till motstånd, uppbrott och anmälan. Ofta finns dock mönster, tecken och även digitala spår som, med rätt kunskap och paketering, skulle kunna göra det möjligt för samhället att få kännedom och reagera. 

Lösning 

Global Impact Jam är ett Creaton för en bättre värld, 2019 års upplaga hölls i samarbete med Polisen och Länsstyrelsen i Östergötland som står inför ett antal utmaningen inom våld i nära relationer. I november samlades ett team av 20 studenter och yrkesverksamma som representerar en mångfald av idéer, perspektiv och förutsättningar. Under 48 timmar fick de tillsammans skapa och presentera nya lösningar som kombinerar vår vision om samhället och teknik för att ta fram nya innovationer och lösningar för samhället.