Almi är idag en viktig del för bolagen i deras Swedish Scaleups resa, de hjälper bland annat till med utvecklingsdialog för bolagen. Framgångslyftet kommer bidra till Swedish Scaleups genom att göra affärscoacherna, bolagen och Almi ännu mer samspelta och utgå från bolagens behov och kundresan genom ekosystemet.

Framgångslyftet är ett affärsutvecklingsprojekt för att hjälpa små- och medelstora företag att utvecklas och växa. Både för hållbar tillväxt och för ökad konkurrenskraft. Projektet drivs av Almi. Swedish Scaleups och Almis projekt Framgångslyftet samverkar nära för att regionens bolag ska få så bra anpassat stöd som möjligt. Det gör att tillväxtbolag får tillgång till en bred portfölj av kunskap, stödinsatser och nätverk.

Almi finns i hela Sverige och är en organisation som hjälper små- och medelstora företag med frågor kring lån, riskkapital och affärsutveckling. Almi, Science Parks och inkubatorer samverkar nära varandra i hela Östra Mellansverige.  Almi driver många olika projekt, ett av dem är Framgångslyftet. Projektet drivs i Östra Mellansverige och är ett samarbete mellan fem län och fyra Almi-bolag. De medverkande länen är Uppsala, Örebro, Västmanland, Sörmland och Östergötland. Åsa Ekman, huvudprojektledare för Framgångslyftet, berättar mer om möjligheterna kring projektet.

  • Förutom att vi ska stötta företagen, i deras hållbara tillväxt, så vill vi vara med och bidra till kunskapsspridning och att vara en del i att skapa en attraktiv region. Vi vill att både vi och andra projektpartners och aktörer alla ska stärkas genom samverkan och genom att synka våra insatser bidra till ett mer koordinerat och resurseffektivt stödsystem med företagens behov i centrum. 

Projektet kommer att lyfta aktuella utmaningar, exempelvis frågor kring hållbarhet, jämställdhet, digitalisering och kompetensförsörjning med företagen, allt för att bidra till hållbar tillväxt. 

  • Vi kommer även bidra till att fler små och medelstora företag med idéer och utmaningar drar nytta av regionernas styrkeområden. Det finns så mycket kunskap, både från akademin, aktörer och företag på lokal och regional nivå som kan komma fler företag till gang. Låt oss få fler idéer och företag att växa, säger Åsa Ekman 

Framgångslyftets koppling till Swedish Scaleups

Ivana Alilovic är huvudprojektledare för Swedish Scaleups och det här samarbetet blir extra tydligt i kontakt med tillväxtbolag som medverkar i projektet.

– Bolagen får enklare tillgång till bättre anpassat stöd genom att vi samordnar vårt erbjudande mellan Swedish Scaleups och Almi. Vi kompletterar varandra genom att Almi vänder sig bredare till bolag som vill växa, och Swedish Scaleups är specialiserade på kunskapsintensiva bolag där innovationen står i centrum. Även om utmaningarna som ett växande bolag ställs inför är snarlika är behoven och inte minst tidshorisonten olika för bolag som Swedish Scaleups riktar sig till jämfört med vilka Almi riktar sig till, säger Ivana Alilovic.

Almi är idag en viktig del för bolagen i deras Swedish Scaleups resa, de hjälper bland annat till med utvecklingsdialog för bolagen. Framgångslyftet kommer bidra till Swedish Scaleups genom att göra affärscoacherna, bolagen och Almi ännu mer samspelta och utgå från bolagens behov och kundresan genom ekosystemet.

  • Vi kommer att delta på varandras möten och skapa strukturer för överhörning mellan projektet så vi alla får bättre koll på vad som händer i varandras projekt och organisationer. Vi vill bidra till det kompletta erbjudandet till kunderna, förklarar Åsa.

Anna Kindström, projektledare och affärsrådgivare på Almi Östergötland, berättar mer om Almis insatser till bolagen.

  • Företagen får tillgång till affärsrådgivning individuellt och i grupp men även kunskapshöjande aktiviteter i form av seminarier och workshops. Vi kommer även att stötta bolag i ekonomi och lönsamhet samt att göra en förflyttning i bolagens hållbarhetsarbete. 

Vill du ta hjälp av Almi i din bolagsresa?

Tillsammans med Science parks och inkubatorerna i Östra Mellansverige, är Almi med och bidrar till att stödsystemet i regionerna blir ännu vassare och att fler företag tar del av de expertkompetenser som finns.

Kontakta din affärscoach för mer information

Om utvecklingsregionen Östra Mellansverige

Östra Mellansverige består av Uppsala, Västmanlands, Sörmlands, Östergötlands och Örebro län. I Östra Mellansverige finns också stora innovationsföretag, universitet och ett relativt utvecklat stödsystem som hjälper företag. Samtidigt finns här utmaningar inom vård, industri, energieffektiva lösningar och transport. Innovationsstödssystemet i denna region arbetar därför tillsammans för att göra skillnad i dessa utmaningar.