Air Forestrys drönare gallrar skogen utan att skada den.

Tänk dig ett skogsbruk utan tunga maskiner som skadar skog och mark. Air Forestrys drönare svävar ovanför trädtopparna, väljer ut de träd som bör gallras bort, sågar av dem och transporterar dem genom luften. Om några år kan Air Forestry revolutionera skogsbruket och kombinera högre effektivitet med minimalt klimatavtryck.

Allt började 2020. Tre personer med kompletterande kompetenser, men med ett gemensamt intresse för hållbart skogsbruk, träffas och utbyter tankar och visioner. Mauritz Andersson har kompetens inom sensorteknik och e-flyg, Olle Gelin har jobbat många år med teknikutvecklingsprojekt på Skogforsk – svenska skogsbrukets forskningsinstitut – och Markus Romar är såväl agronom som ekonom. De beslutar att starta Air Forestry, ett företag med potential att förändra en hel bransch. Caroline Walerud ansluter tidigt med erfarenhet av att bygga bolag och blir en del av grundarteamet.
– Tillsammans har vi de erfarenheter som krävs för att driva ett bolag som AirForestry. Man kan säga att våra kompetenser är tillräckligt olika för att vi ska kunna utveckla den teknik som utgör grunden för företaget. Samtidigt har vi tillräckligt överlappande kunskap för att vi ska förstår varandra och vad som behöver göras, säger Olle Gelin.

Att gallra tunga träd med hjälp av drönare, låter kanske som en omöjlighet för den oinvigde. Men företaget kan redan visa att tekniken fungerar, även om en hel del utvecklingsarbete återstår. Varje drönare är utrustad med kameror som kopplat till programvara för bildigenkänning kan välja ut de svagaste träden som behöver gallras för att starkaste individerna ska kunna nå sin fulla volym.

– Av cirka 2 000 planterade träd blir normalt bara 700 kvar till slutavverkning, berättar Olle. I traditionellt skogsbruk låter man de svagaste individerna antingen självdö eller så gallrar man med tunga maskiner som skadar marken, träder och släpper ut stora mängder kolväten. Med hjälp av vår teknik kan vi ta tillvara alla träd med minimal miljöpåverkan.

Från drönaren sänks skördeverktyget ner i långa vajrar. Skördeverktyget ”omfamnar” trädet och en sågklinga kapar det. Därefter lyfter drönaren trädet rätt upp och flyger det till en uppsamlingsplats.
– Just nu kan vi kan gallra träd i första gallring då är skogen ungefär 30 år gammal, berättar Olle. Då väger de ungefär 60 kg – lika mycket som skördeverktygen. Vår drönare är optimerad för laster upp till 200 kr.

Air Forestry har vuxit snabbt. Idag arbetar 25 personer på företaget. Ordrar från Sveaskog och några andra skogsbolag finns redan, men gäller från och med 2028. Fram till dess sker det utvecklingsarbete som krävs för att tekniken skall bli robust och pålitlig. Företaget finansiering är både privat och offentlig.
– Vi fick tidigt kontakt med Caroline Walerud som idag både är styrelseordförande och jobbar operativt med organisation, kommunikation och finansiering. Walerud Ventures är en av huvudägarna. Energimyndigheten stöttar oss med 30 mkr.

Ända sedan starten har Air Forestry haft en nära relation med UIC i Uppsala. När frågan om Swedish Scaleups kom upp på ett mingel, tackade Air Forestry ja på stående fot.
– Vi är med för att få support och stöd i vår fortsatta utveckling, säger Olle. UIC har alltid varit en viktig plattform för oss. När vi nu skall fortsätta växa, sätta en ny organisation ta in ytterligare kapital, passar upplägget i Swedish Scaleup oss väldigt bra.

Går allt som företaget hoppas, kommer Air Forestry att på sikt förvandla hela branschen till en betydligt mer hållbar näring.
– Vi ersätter maskiner som väger 20 ton med eldrivna drönare som väg 200 kg och som varken river upp sår i marken, rötterna eller omkringliggande träd. Vår vision är ett fosilfritt och hållbart skogsbruk. Med vår teknik går det att verka i symbios med skogen och samtidigt ta vara på dess enorma potential. Vil vill göra det möjligt att bruka skogarna på naturens villkor.