Joanna Sjölander, klusterledare på Cyberly, reflekterar kring psykologiskt försvar.

“Klusterledaren har i dagarna deltagit på konferens där det psykologiska försvaret diskuterats ur olika perspektiv. Det är en viktig komponent i samhällets resiliens – alltså vår förmåga att upprätthålla funktioner som är avgörande för långsiktig hållbarhet.

På samma sätt är vår digitala resiliens är ett förhållningssätt vid design, distribution och användning av data, digitala tjänster och verktyg som hjälper oss att förutse, tåla, hantera och återhämta oss från skadliga incidenter, vare sig de är avsiktliga eller inte.

Det är inte bara våra system och anläggningar som kan hackas utan även våra hjärnor. Och det värsta är att det genom den fantastiska teknikutvecklingens försorg nu kan ske mer och mer sofistikerat och koordinerat, så att vi börjar få svårt att urskilja det även om vi är medvetna om risken. Det måste vi lära oss att hantera.

Utifrån begreppet samhällets resiliens diskuterades även försvarsvilja – något som saknar en verklig definition och mer sitter i magen och är komponerat av insikt, vilja och mod. Men andra ord är det svårare och svårare att åstadkomma i takt med att avståndet till upplevelsen minskar. Det är få av oss som upplevt krig och reelt hot om liv och lem för egen del och för en del finns inte ens tidigare generationer kvar som har upplevt det. Det är fredens pris.

Även demokratin som sådan särskådades. Att den bygger på fri åsiktsbildning och fria medier är naturligtvis givet, men hur självklar blir tilliten till källan när vi får lära oss källkritik framför tilltro och när informationspåverkan gör att enigheten om vad som verkligen är sant minskar med enorma mängder information i komplex samverkan och sofistikerade AI verkyg på det?

Transparens verkar vara motvikten – att visa att vi har mekanismer som motverkar att det blir fel och att vi kan redogöra för hur det sker. Det och samverkan – och då menas verklig, praktisk och konstruktiv samverkan – är vad vi har att sätta emot. Och i vårt lilla land har vi alla förutsättningar att klara det bättre än någon annan. Det var några av budskapen som Myndigheten för Psykologiskt Försvar skickade hem 550 delegater från rikets myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner med.

Eftersom du har turen att bo och verka i Östergötland så har du en samverkansplattform nära dig i Cyberly Kluster. Här bygger vi kunskap på bred front och förtroende i mindre kretsar för att stärka varandra mot cyberhoten. Den 19 december bjuds du tex på ett unikt tillfälle till upplysning kring informationspåverkan under en nätverksträff som gästas av en senior analytiker från Myndigheten för Psykologiskt Försvar. Under träffen presenterar vi också vårens program.”

Välkommen med din anmälan!

Till dess, act Cyberly!