Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Network meeting

Vad är informationspåverkan och hur vet jag om jag utsatts? Pär Norén, Senior Analytiker, Myndigheten för Psykologiskt Försvar

  • 19 December, 10:00-12:00
  • Goto 10, Teknikringen 7
Sign up is closed

Myndigheten för Psykologiskt Försvar värnar det öppna och demokratiska samhället och den fria åsiktsbildningen genom att identifiera, analysera och bemöta otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot Sverige eller svenska intressen.

Föredraget kommer att handla om hotet från otillbörlig informationspåverkan, de sårbarheter som utnyttjas, tekniker som används, sätt att möta otillbörlig informationspåverkan kommunikativt samt ett interaktivt moment med ett exempel.

Speakers

Pär Norén

Senior Analytiker, Myndigheten för Psykologiskt Försvar