Energiprogram – Sänk ditt företags energikostnader och klimatavtryck

  • 28 August - 11 December
Sign up

Program som ger kunskap, konkreta förslag och nätverk.

I programmet får du kunskap och konkreta förslag på hur du kan minska ditt företags energianvändning. Det bidrar till kostnadsminimeringar, minskat resursslöseri och koldioxidutsläpp. En bra grund för både företagets ekonomi och klimatavtryck.

Deltagarna får ta del av kunskap, dela erfarenheter och tillgång till individuell coachning från experter inom området samt en energianalys för just ditt företag.  

Under året följer träffar med olika teman. Varje träff ger ny kunskap inom en rad olika områden. Vi tar del av föreläsningar från experter och konkret exempel från företag som har olika lösningar på energiutmaningar. En viktig del i arbetet är nätverket mellan de deltagande företagen. I programmet arbetar vi aktivt för att lära känna varandra och underlätta erfarenhetsutbyte. 

Parallellt med gruppträffarna ges individuell rådgivning från Almi och Energikontoret som fokuserar på just ditt företags behov och möjliga lösningar. 

Till vem är erbjudandet?

Industriföretag i Östergötland med 25-100 anställda där energiförbrukningen har stor påverkan för företaget. Det är viktigt att företaget har en genuin vilja och möjlighet att genomföra förbättringar i sin verksamhet. För att få rätt genomslag i organisationen tror vi att personer med ledningsfunktion bör delta i programmet. Tex VD tillsammans med produktions-/hållbarhet-/kvalitet-/miljöansvarig eller liknande.

Kostnad

3 000 kr
Huvuddelen av programmet finansieras genom EU regionalutvecklingsfond och försumbart stöd. Programmet innebär ca 35 timmar per medverkande deltagare utspritt under hela året. 

Vill du veta mer?

Kontakta projektledare Jonas Lindahl, Linköping Science Park.

Se även vårt produktblad för mer information.

Anmälan

Anmäl ditt intresse att delta här, vi kontaktar dig för ytterligare information.

Arrangörer

Programmet arrangeras gemensamt med Almi, Energikontoret, SKILL, Linköpings Universitet och Linköping Science Park.

 

   

Photo by Rob Lambert on Unsplash