Från vänster: Johanna Hjalmarsson på Consid, Tommy Eklöf från Länsförsäkringar Östgöta och Karin Granholm från Byrån Mot Diskriminering

Under årets Pridevecka i Linköping anordnar Sankt Kors och East Sweden Tech Women en frukostpanel i Ebbepark om inkludering i arbetslivet. I panelen finns  personer som på olika sätt har erfarenhet och kunskap om utmaningarna.

“En utmaning kan vara ett heteronormativt samtalsklimat på arbetsplatsen. Det innefattar allt från vad du förväntas berätta under fikat efter helgen eller om dina perspektiv räknas och värdesätts i olika frågor. Individen kan uppleva minoritetsstress för att den ständigt förhåller sig till risken att bli dåligt bemött,” berättar Karin Granholm på Byrån Mot Diskriminering.

Byrån Mot Diskriminering är en förening som erbjuder stöd till individer som upplevt diskriminering. De erbjuder allt ifrån rådgivning till att driva ett diskrimineringsärende samt förebyggande arbete på arbetsplatser. En hbtqia+-person löper större risk att drabbas av mobbning på sin arbetsplats, mest utsatta är transpersoner och bisexuella. 

“Som kollega eller chef är det viktigt att förstå hur heteronormen påverkar miljön på arbetsplatsen och att själv inte utgå från att alla följer den normen i sitt liv,” berättar Karin.

Vad krävs av en arbetsgivare för ett genuint inkluderingsarbete? 

Tommy Eklöf arbetar på Länsförsäkringar Östgöta som hållbarhetschef. Han har erfarenhet av att arbeta systematiskt med att skapa en trygg arbetsplats där alla kan komma till jobbet med “hela sig själv”, som Tommy beskriver det. 

För honom handlar inkludering om mycket mer än att förebygga diskriminering, det handlar om effektivitet och lönsamhet. Hbtqia+arbetet måste in i företagsstyrningen då exkluderingen som sker på arbetsplatser är systematisk och därmed kräversystematiska åtgärder. 

“Först sätter man en ambitionsnivå som lirar med organisationens högre syfte. Sen ska frågorna in i riskhanteringsprocesserna som leder fram till en åtgärdsplan som följs upp inom ordinarie uppföljning. Då blir arbetet på riktigt och genuint!” säger Tommy.

Ord som inkluderar

Johanna Hjalmarsson är UX-designer på Consid och flyttade till Linköping för sju år sedan för att studera. Hon betonar vikten av att slippa behöva komma ut gång på gång då det skapar en inre stress hos individen. 

“Heteronormen är extremt stark, och som en person som lever i ett samkönat förhållande behöver man “komma ut” konstant, vilket orsakar stress både på och utanför arbetsplatsen. Jag vill lyfta medvetenheten hos de som inte själva upplever detta så de kan hjälpa till att genom handlingar och ordval skapa ett mer inkluderande klimat och minska antalet gånger folk behöver “komma ut”,” säger Johanna. 

Tillsammans vill Sankt Kors och East Sweden Tech Women lyfta frågan kring inkludering i arbetslivet. 

“Rättigheterna för personer inom hbtqia+ är under ständigt hot, både i Sverige och internationellt. Därför är det viktigt för företag att fundera kring sina värderingar och ta ställning för sina anställdas skull,” berättar Maja Meurling, East Sweden Tech Women.

“Jag hoppas och tror att de allra flesta håller med om att inkludering är viktigt, men varför det är det kan säkert behöva upprepas. Vidare tror jag också att det behövs en större kunskap om hur normer begränsar och – inte minst – kunskap om vad var och en av oss kan göra för att bidra till ett mer tillåtande och inkluderande klimat”, säger Linn Lichtermann, Community Manager i Ebbepark, Sankt Kors.