Ännu ett år som domineras av pandemi betyder självklart svåra omställningar även inom Visual Sweden, men mångas ögon har också öppnats för visualiseringens möjligheter. 

I pandemins spår har frön såtts till en flora av spännande projekt som gynnas av den nya tidens alltmer digitaliserade samhälle.

Ett tydligt exempel är den digitala tvilling av Musikhjälpens uppställning på Gamla torget i Norrköping som Around the corner och Spotscale tog fram i samarbetsprojekt med Visual Sweden, Sveriges Radio och Sveriges Television. 

– Det hade nog inte hänt vid en annan situation, konstaterar Anders Carlsson som är processledare på Visual Sweden. 

Just samarbete utgör ett av de 7 S som tillsammans formar strategin och står som riktlinje i Visual Swedens arbete; Samla, Stimulera, Stödja, Stärka, Samarbeta, Samhandla och Synliggöra. I projektet med Musikhjälpen ingick de som en naturlig del i arbetet, både tekniker och företag synliggjordes, stöddes och lotsades till samarbete. 

De 7 S:en är tongivande för Visual Swedens projekt. Visual lift är ett projekt som sträcker sig långt utanför regionens gränser med målet att stärka flexibla och innovativa lösningar. I ett särskilt labb på Visualiseringscenter C kan företag testa olika nya tekniker. Dessutom togs minilab fram i fyra noder hos Curt Nicolin–gymnasiet i Finspång, Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) i Eskilstuna, Örebro Universitet och Automation Region i Västerås. Under första halvåret 2021 slutfördes tre projekt med deltagande företag och det fortsatta intresset var stort.

Wadströms exploranation laboratory på Campus Norrköping

I den närmaste framtiden ligger uppgiften att planera den nästkommande treårsstrategin. Här behandlas allt från en hög nivå; hur initiativet ska formas och leva i framtiden till konkreta mål för hur de 7 S:en ska fortsätta förverkligas och säkerställas. Digitala tvillingar är någonting som Anders ser ett växande intresse för inom många branscher och områden där Linköping redan är starka. 

– Pandemin har skyndat på utvecklingen mot ett digitaliserat samhälle och med den goda fart vi ser nu kan vi vänta oss spännande framsteg för digitala tvillingar inom många branscher redan inom kort, avrundar Anders.

Denna nyhet är ett utdrag ur Linköping Science Parks verksamhetsberättelse 2021.