Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Network meeting

Säker digitalisering inom Lantbruket

 • 6 November, 13:00-18:00
 • Vreta Kluster
Sign up is closed

Den tekniska utvecklingen och den exponentiella tillväxt av teknik som används inom lantbrukssektorn har medför flertalet nya möjligheter som revolutionerar lantbruket. Med ny teknik ökar även sårbarheten, och allt fler börjar fundera över hur säker och robust den nya tekniken är. Eftersom jordbruket är en strategisk sektor i samhället kan det i en krissituation tänkas bli utsatt för hot, och det kan dessutom vara bra att fundera på vilken data man klarar sig utan om den av någon anledning skulle försvinna.

I detta seminarium vill vi bidra till att identifiera både sårbarheter och möjliga åtgärder för en ökad robusthet i lantbrukets livsmedelsproduktion.  Vi riktar oss till lantbrukare, teknikföretag, forskare och innovationsaktörer, och vill bidra till utbyte av kunskap och erfarenheter, identifiera forsknings- och utvecklingsbehov, samt skapa affärsmöjligheter. Ett av målen med dagen är att bilda ett nätverk av intresserade inom Cyberly, för att jobba vidare med dessa frågor.

Moderator: Helene Oscarsson, Vreta Kluster

Detta event ingår i Innovation Week.

Program

 • 13:00 — 13:30

  Registrering och kaffe, minimässa

 • 13:30 — 13:40

  Inledning och välkommen – RISE, Cyberly, Vreta Kluster

 • 13:40 — 14:00

  Vikten av robusthet i livsmedelskedjan

  Maria Leclercq, avdelningschef för avdelningen för djur, landsbygd och livsmedel, Länsstyrelsen Östergötland

   

 • 14:00 — 14:25

  Digitalisering i jordbruket - exempel från växtodling och djurhållning

  Per Frankelius, forskare och innovationsledare Agtech 2030

 • 14:25 — 14:45

  Robust digitalisering – varför är det relevant för mig som företagare och vad kan jag själv göra?

  Joanna Sjölander, klusterledare, Cyberly

   

 • 14:45 — 15:15

  PAUS: kaffe och minimässa

 • 15:15 — 15:50

  Vilka digitala system finns hos ett lantbruksföretag med djurproduktion - systemens svagheter, styrkor och lösningar

  Ellinor Eineren, vd, AgriCam och en lantbrukare som använder AgriCams system (namn kommer inom kort)

 • 15:50 — 16:25

  Robusthet i praktiken - hur bygger man robusta system?

  David Askenteg, Director Product Management Smart Machines, Väderstad
  – Viktor Vesten, Control System Engineer, Väderstad
  – Johan Jerner Gransten, Software Tech Lead, Etteplan

 • 16:25 — 17:00

  Paneldiskussion med alla talarna

  Vad ska vi göra för att åstadkomma en mer robust digitalisering inom jordbruket? Vem kan bidra med vad?

 • 17:00 — 18:00

  Mingel och minimässa