Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Frukostseminarium: Future Cities

  • 27 February, 00:00

Helena Paulsson, Head of Urban Development på ÅF föreläser kring Future Cities

Globalisering, digitalisering, klimatförändringar och en stark urbanisering är några av de stora trenderna och inte minst utmaningarna vi har idag. Hur använder vi tekniken som möjliggörare och utgår från människans behov utan att äventyra våra planetära gränser? År 2050 spås det att mer än 70% av jordens befolkning förväntas bo i städer på endast 3 % av jordens yta. Future Cities är ÅFs samlade koncept för hur vi tar oss an dessa utmaningar och skapar hållbara framtida städer där människor vill bo och leva.

På ÅF´s webbsida hittar du mer information kring Future Cities och där kan du även följa ÅF´s blogg i ämnet.

Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Välkomna!

Fotocred: The Developing City – Arup and John Robertson Architects Future Vision. Licens under CC 2.0