Cybersäkerhet och Sveriges nuläge

Oct 29, 10:00-12:00
Digitalt
Sign up

Digitaliseringen skapar nya möjligheter och utmaningar för strategisk affärsutveckling. Men nya digitala lösningar ökar också den digitala sårbarheten.

I Sveriges digitaliseringsstrategi, som lanserades 2017, lyfts vikten av att alla på ett säkert sätt ska kunna ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället. Genom ett riktat uppdrag till Linköping Science Park, vill Tillväxtverket bidra till kunskapshöjande insatser på ett såväl lokalt som nationellt plan. Inom ramen för Tillväxtverkets uppdrag inom informationssäkerhet har Linköping Science Park tillsammans med centrumbildningen SecurityLink, låtit genomföra en nulägesanalys av cybersäkerhetsområdet i Sverige.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Nulägesanalaysen kartlägger bolag som är verksamma inom området, förutsättningar för tillväxt, möjligheter och utmaningar inom området, olika nationella initiativ samt tillgången till kompetens.

Seminariet genomförs i samarbete med Tillväxtverket.

Anmäl dig här senast kl 8.00 28 oktober

Program

  • Tillväxtverket delar med sig av bakgrunden till satsningen på Cybersäkerhet
  • Linköping Science Park berättar om sitt pilotprojekt inom Cybersäkerhet
  • Presentation av rapporten ”Cybersäkerhet – En kartläggning av Sveriges nuläge 2020 och framtidsutsikter för branschen”, Emmy Englund och Linnea Tullin
  • Paneldiskussion med representanter från MSB, Sectra, Linköping Science Park, modererat av Tillväxtverket.

Bakgrund

Linköping Science Park genomför en pilot inom området Cybersäkerhet i syfte att öka kunskap och beredskap i avancerade teknikföretag. Det ligger i allas intresse att säkerställa att svenska innovationsbolag får rätt förutsättningar att skydda sina kunskapstillgångar i ett tidigt skede. Projektet innefattar en pilotutbildning inom cybersäkerhet, där deltagande bolag får kunskap om hur de kan öka sin beredskap samt skapa ett arbetssätt som integrerar säkerheten redan i ett tidigt skede i såväl affärsutveckling, produktutveckling som löpande förvaltning. Projektet kommer också att göra kartläggning av cybersäkerhetsföretag och initiativ i Sverige – i samverkan mellan SecurityLink, ett strategiskt forskningscentrum (som drivs i samarbete mellan Linköpings universitet, KTH och FOI) samt Linköping Science Park.

Kontakt Tillväxtverket:

Karin Östberg, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Oct 29, 10:00-12:00
Digitalt
Sign up