Ett samarbetsavtal har tecknats mellan sex av Sveriges ledande science parks inom ICT. De vill nu tillsammans skapa en Europeisk Digital Innovationshubb (EDIH). Det kan i så fall bli det svenska bidraget till ett nätverk av europeiska hubbar som ska inbjuda till gränsöverskridande samarbeten samt främja spridning och användning av de digitala kapaciteter som byggs upp i näringsliv och offentlig sektor.

Tore Johnsson, VD Luleå Science Park, Magnus Forsbrand, VD, Blue Science Park, Lena Miranda, VD Science Park Mjärdevi, Mia Rolf, VD Ideon Science Park, Johan Ödmark, VD Kista Science City, Tord Hermansson, VD Lindhiolmen Science Park.

Tore Johnsson, VD Luleå Science Park, Magnus Forsbrand, VD, Blue Science Park, Lena Miranda, VD Science Park Mjärdevi, Mia Rolf, VD Ideon Science Park, Johan Ödmark, VD Kista Science City, Tord Hermansson, VD Lindhiolmen Science Park.

De sex miljöerna är: Blue Science Park, Ideon Science Park, Kista Science City, Luleå Science Park, Science Park Mjärdevi och Lindholmen Science Park. De har alla stark regional förankring och utgör tillsammans innovationsmiljöer med fler än 2400 bolag med 59 000 anställda samt de tyngsta universiteten inom ICT.

Med Sweden ICT vill de nu stärka Sveriges position som ledande ICT-nation och med en gemensam EDIH-ansökan skapas ett rikstäckande nätverk för att främja såväl nationellt som internationellt samarbete. För att förbättra förutsättningarna för bolagen inom ICT-branschen kopplat till innovationsmiljöerna, har de sex miljöerna ingått ett samarbetsavtal som fokuserar framför allt på nationell samverkan, innovationsscouting och talangattraktion.

– Sverige är starkt inom ICT och digitalisering och vår innovationskraft är världsledande. Samtidigt är Sverige ett litet land. Flera av våra konkurrerande regioner i världen är minst lika stora som hela Sverige. Därför vill vi i frågor där det krävs spetskompetens bli starkare på att samordna oss nationellt – exempelvis i en gemensam digital hub. Det säger Magnus Forsbrand, vd Blue Science Park, som är en av initiativtagarna.

Nu avvaktar man nästa steg från regeringen i frågan. Ambitionen är att lämna in en gemensam ansökan under nästa år.

Läs mer på www.swedenict.se

page1image62482944

För mer information:

Blue Science Park, Karlskrona

Blue Science Park – här möts forskning, näringsliv och offentlig sektor för att lösa behov och fånga upp nya idéer inom våra fokusområden Digital, eHälsa, Marin teknik och Samhällsbyggnad. Vår kompetens är unik genom att vi har hela ekosystemet här från forskning och utbildning till producerande företag och avancerade användare. www.bluesciencepark.se

Ideon Science Park, Lund

Ideon Science Park är en av de mest spännande platserna i Europa, där några av världens skarpaste hjärnor möts för att utveckla framtiden. På Ideon finns en bredd av kompetenser inom connectivity, ICT, life science, cleantech, energi, hälsoteknik och smarta material.

Kista Science City, Stockholm

Kista består idag av en unik blandning av världsledande ICT-företag, småskaliga spjutspetsföretag och forskning i världsklass. Denna miljö stimulerar ett starkt innovationsklimat. Kista Science City är ett levande ekosystem som förändras i takt med omvärlden. Idag består området av en unik blandning av världsledande teknikföretag, små och medelstora företag och flera universitet, skolor och forskningsinstitut.

Lindholmen Science Park, Göteborg

Lindholmen Science Park är både ett dynamiskt område och en arena för samverkan utan geografiska gränser. Här drivs flera av Sveriges främsta utvecklingsprojekt, med fokus på morgondagens mobilitet.

Luleå Science Park

Luleå Science Park – en mötesplats mellan teknik, människor, kunskap och kreativitet med nära anknytning till Luleå tekniska universitet, LTU Business, Arctic Business och Go Business. I Luleå Science Park finns flera starka varumärken och här utvecklas och växer ca 100 företag, främst inom IT och energi.

Science Park Mjärdevi, Linköping

Science Park Mjärdevi is a world-class innovation hotspot – with 7 000 brilliant minds and more than 400 companies inspiring Linköping – and the globe – with technology, services and an explorative mindset. It is the home of leading tech companies such as Sectra, IFS and Autoliv, as well as pioneering startups like Amra, XM Reality and Senion.